Személyi változások a Győri Egyházmegyében

2016. szeptember 2. (péntek) 9:00

Kategória: Egyházmegyei hivatal

Dr. Veres András győri megyéspüspök rendelkezésének értelmében az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Mons. Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes urat – akinek általános püspöki helynöki hatalma megszűnt a 481. kán. 1. §-a szerint, amikor a győri püspöki szék megüresedett – eddigi megbízatásai érintetlenül hagyásával, a 475. kán. 1. §-a alapján kineveztem általános püspöki helynöknek. Megbízatása a 477. kán. 1. §-a előírása szerint öt évre szól.

Mogyorósi Márk segédlelkész urat augusztus 1-jei hatállyal felmentettem a Mosoni Plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és egyúttal kineveztem püspöki titkárnak és püspöki szertartónak.

Vlaj Márk újmisés áldozópap urat augusztus 1-jei hatállyal felmentettem a Győri Székesegyházi Plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és egyúttal kineveztem a Mosoni Plébániára segédlelkésznek.

Vadász Zoltán plébános úr részére – saját kérésére – a 283. kán. és az 533. kán. 1. és 2. §. alapján fél év tartós betegszabadságot engedélyeztem.

Máthé Romuáld OSB tanár urat – az elöljárójával történt előzetes megbeszélés, valamint – az Egyházi Törvénykönyv 539. kán. alapján, augusztus 22-i hatállyal 2017. január 2-ig kineveztem Gyömöre, Kajárpéc és Felpéc plébániai kormányzójává.

Nagy-Pozsgai Mária (v) kánonjogászt szeptember 1. hatállyal – kötelékvédői megbízatása érintetlenül hagyásával – felmentem az Egyházmegyei Bíróság hivatalvezetői és jegyzői megbízásai alól, és egyidejűleg kinevezem szentszéki bíróvá.

Dr. Pődör Lea (v) civil jogászt szeptember 1. hatállyal kinevezem az Egyházmegyei Bíróság hivatalvezetőjévé és jegyzőjévé.

Dr. Veres András győri megyéspüspök