Személyi változások a Győri Egyházmegyében – frissítve

2016. június 17. (péntek) 13:00

Kategória: Egyházmegyei hivatal

Dr. Pápai Lajos püspök, apostoli kormányzó rendelkezésének értelmében 2016. augusztus 1-jétől az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Nyugdíjazások:

 • Dr. Pápai Lajos: nyugalomba vonulásomat követően a győri Káptalandomb 3. szám alatti lakásba költöztem, ahol az Egyházmegyei Hivatal telefonszámán (hivatali időben) és email címén továbbra is elérhető vagyok.
 • Pados Józsefet felmentem Komárom és Koppánymonostor plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyezem.
 • Péntek Józsefet felmentem fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyezem.

Plébánosi kinevezések:

 • Berkes Gyulát egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával – köszönetem nyilvánítása mellett – felmentem az Abda, Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátása alól.
 • Bors Imrét felmentem a Komáromi Jézus Szíve-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Abdára plébánosnak, megbízva Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátásával.
 • Brezina Balázst felmentem a győri Szent Kamillus-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Kónyba plébánosnak, megbízva Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák oldallagos ellátásával.
 • Boldvai M. Bertalant kinevezem a csornai Nagyboldogasszony-plébániára plébánosnak, és megbízom az acsalagi és a maglócai plébániák oldallagos ellátásával.
 • Bros Gergely Bélát felmentem Nagylózs, Pereszteg és Pinnye plébániák ellátása alól, és kinevezem Komáromba plébánosnak, megbízva Koppánymonostor plébánia oldallagos ellátásával.
 • Csermelyi Károlyt felmentem Gyömöre, Kajárpéc és Felpéc plébániák ellátása alól, és kinevezem Egyedre plébánosnak, megbízva Sobor, Árpás és Mórichida plébániák oldallagos ellátásával.
 • Ferling Györgyöt felmentem Kóny, Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák ellátása alól, és kinevezem Nagylózsra plébánosnak, megbízva Pereszteg és Pinnye plébániák oldallagos ellátásával.
 • Hancz G. Tamást felmentem a csornai Nagyboldogasszony-plébánia plébániai adminisztrátori megbízatása alól.
 • Havassy Bálint Lászlót egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával felmentem a baji plébánia oldallagos ellátása alól.
 • Heiter R. Gottfriedet felmentem a csornai Nagyboldogasszony-, a döri és a bágyogszováti plébániákra szóló segédlelkészi megbízatásai alól.
 • Kovács Csaba Albertet egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával megbíztam a baji plébánia oldallagos ellátásával.
 • Mészáros Miklóst felmentem a Magyaróvári Plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem Peresznyére plébánosnak, megbízva Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák oldallagos ellátásával.
 • Németh Istvánt felmentem Peresznye, Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák ellátása alól, és kinevezem Fertőszentmiklósra plébánosnak.
 • Szár Gy. Gergelyt felmentem az acsalagi és a maglócai plébániákra szóló plébánosi megbízatásai alól.
 • Szűcs Hermann Józsefet kinevezem a csornai Nagyboldogasszony-, az acsalagi, a maglócai, a döri és a bágyogszováti plébániák segédlelkészévé.
 • Vadász Zoltánt felmentem Egyed, Sobor, Mórichida és Árpás plébániák ellátása alól, és kinevezem Gyömörére plébánosnak, megbízva Kajárpéc és Felpéc plébániák oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések:

 • Benkó Attilát felmentem a Soproni Orsolyita Iskola püspöki biztosi megbízatása, valamint az Orsolyita-templom igazgatói megbízatása és a soproni Szent György-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára segédlelkésznek.
 • Kovács Gergő Vilmost felmentem a győri Székesegyházi Plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezem a Soproni Orsolyita Iskola püspöki biztosává, valamint az Orsolyita-templom igazgatójává és a soproni Szent István-plébánia kisegítő lelkészévé.
 • Molnár Róbertet a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára küldöm diakónusként.
 • Váradi Kristófot kinevezem a tatai Szent Imre-plébániára segédlelkésznek.
 • Vlaj Márkot kinevezem a győri Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.
 • Végerbauer Richárdot felmentem a tatai Szent Kereszt-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és tanulmányi szabadságra küldöm Rómába.

Kispapok nyári gyakorlata:

 • Both Zoltán Loppianóba (Olaszország) kerül nyelvtanulás és ifjúsági munkagyakorlat céljából júliusban.
 • Holpár István Balázs diakónus plébániai gyakorlatra a mosoni Nepomuki Szent János-plébániára kerül augusztus 20. és október 16. között.
 • Magyaros László diakónus plébániai gyakorlatra a csepregi Szent Miklós-plébániára kerül augusztus 20. és október 16. között.
 • Méry László lelkipásztori gyakorlatra Peresznyére kerül július 16. és 31. között.
 • Varga Gábor plébániai gyakorlatra a győri Szent Imre-plébániára kerül augusztus 20. és október 16. között.