Vidéki térség-fejlesztés – Pályázati felhívás

2016. február 19. (péntek) 10:00

Kategória: Pályázatok

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

  • 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
  • 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
  • 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a települési kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a non profit szervezetek és az egyházi jogi személyek, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázat részletes kiírása, valamint egy rövid összefoglaló honlapunkon olvasható.

Győri Egyházmegyei Hivatal