Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

2015. április 13. (hétfő) 13:00

Kategória: Pályázatok

A nagylózsi római katolikus egyházközség 2012-ban elhatározta, hogy a Nagylózs település központjához közel, az Arany János utca 1. szám alatt található plébánia épületet és környezetét fejleszti, funkcióját bővíti. A beruházáshoz, az Egyházközség 2012. november 29-én pályázatot nyújtott be a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímen. A támogatási kérelemnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. június 26-án adott helyt.

A koncepció

A fejlesztések központjában egy olyan multifunkcionális objektum létrehozása állt, mely lehet találkozási pont, egyházi központ és egyben mind a helyieknek, mind az ide látogatóknak vallási kultúrájuk, ismeretanyaguk bővítéséhez is hozzájárul. A célokat a plébánia hivatal épületének felújításával és környezetének rekultivációjával kívántuk elérni.

A beruházási munkák 6 hónapot vettek igénybe, mely során az épület földszintjének közösségi térré való végleges átalakítása; az épülethez tartozó udvar térvilágítással történő ellátása, kerékpártárolók és hirdetőtábla kihelyezése, mozgáskorlátozottak számára rámpa és kapaszkodó korlát építése valósult meg. A fejlesztési koncepció 2 ütemében, a helyi Önkormányzat tulajdonát képező, a Plébánia hivatal épülete lőtt található parkoló fejlesztésére is kiterjedt, így az évtizedek alatt szokásjog alapján kialakult parkoló térköves burkolatot kapott és kialakításra került egy fákkal övezett pihenő tér, ahol 2 db pad került elhelyezésre. Az építés révén nemcsak a plébánia épülete és környezete újult meg, hanem a terület zöld felületének mértéke is növekedett az udvaron, a kerítés mentén és a parkoló helyek között elhelyezett fáknak köszönhetően.

A helyi és környékbeli lakosság egyházi ügyeinek megfelelő környezetben való intézésének igényén túlmutatóan, a fejlesztés további célja volt, hogy az elért eredmények a közösségek kulturális és szellemi fejlődéséhez is hozzájáruljon. A beruházással teret biztosítunk a fiatalok neveléséhez, egyházi tanítások közvetítéséhez; táborok, közösségi foglalkozásokhoz.

A fejlesztés révén létrejött értékek megóvása és további működtetése a beruházást végrehajtó nagylózsi egyházközség feladata, mely szervezet a helyi önkormányzat támogatása mellett a helyi lakosság támogatását is élvezheti a munka ellátása, a közösségi tér működtetése során.

A kivitelezési munkák, az engedélyezési eljárások gördülékeny lebonyolítását a Győri Egyházmegye támogatásával és a helyi Önkormányzat segítségével tudtuk elvégezni, mely szervezeteknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

Szent Lőrinc-egyházközség, Nagylózs 

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia

Megújul a nagylózsi katolikus plébánia