Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

2015. január 15. (csütörtök) 11:00

Kategória: Iskolák

Január 6-án, vízkereszt ünnepén izgatottan gyülekeztek a mosonmagyaróvári német nemzetiségi Móra Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos diákjai az intézmény aulájában, ahol az iskola igazgatója és hitoktatója és egy rövid zenés-irodalmi összeállítás fogadta őket.

Az igazgató a Vízkereszt történetiségéről mesélt, az ahhoz kapcsolódó magyar és német nemzetiségi hagyományokból említett néhányat a gyerekeknek. A keleti egyház e napon Krisztus születését ünnepelte, nyugaton a napkeleti bölcsekről, vagyis a három királyokról, Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről való megemlékezés került előtérbe. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A templomban megszentelt vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza. A víz és a tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, amelyre már Mátyás idejéből van emlékünk. A plébános ezen a napon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a házat, számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt. A német nemzetiségi családok a sót, fokhagymát és a kenyeret is megszenteltették. A megszentelt fokhagymát félretették betegségek idejére, a sót a konyhában használták fel, de az állatok eleségébe is belekeverték.

Az Úr megjelenésének ünnepe alkalmából szervezett alsó tagozatos programon Mogyorósi Márk atya mosoni káplán, az iskola hitoktatója mesélt a gyerekeknek a szenteltvíz jelentéséről, elmagyarázta a tanulóknak a házszentelés módját. Ezt követően 360 alsós tanuló jelenlétében az iskola bejáratánál bemutatta a házszentelés liturgiáját. Megszentelte az iskola bejáratát, és azt a hagyományoknak megfelelően Christus Mansionem Benedicat felirattal látta el.

A szentleckét követő egyetemes könyörgésben Isten oltalmába ajánlottuk iskolánk tanulóit, nevelőit és dolgozóit. Azt kértük, hogy a Móra-iskola minden tanulója, nevelője és dolgozója az Istentől tanult szeretet megvalósítója legyen, munkájuk és tanulásuk által a világban mindenütt Isten szeretetéről tegyenek tanúságot.

Köszönjük Mogyorósi Márk mosoni káplán vízkereszti iskolaszentelését, mely által iskolánk hívő gyermek- és felnőtt közössége kétségkívül tovább erősödött. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy a még nem hívő gyermekeket is megérintette Márk atya lelkes beszéde, a gyermekekhez szóló kedves szavak mélyén rejlő tanítása, hitébresztése. Hálásak is vagyunk érte!

Dr. Makk Zoltán igazgató

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron