Ballagás Kapuváron

2013. június 18. (kedd) 6:06

Kategória: Iskolák

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepségét 2013. június 14-én, pénteken 11 órai kezdettel tartották a Szent Anna-plébániatemplomban.

A Himnusz eléneklése után Fenyvesi Kata 7. osztályos szavalatával kezdődött az ünnepi műsor. Előadásában Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét hallottuk. A hetedik évfolyamosok nevében Szabó Bálint búcsúzott a ballagóktól. Őt követte Horváth Dóra 8. osztályos tanuló, aki Wass Albert Üzenet haza című versét szavalta el. A katolikus-iskola ballagási ünnepére a kapuvári születésű Kiss Leizer Géza komponált egy dalt, „Elszálltak az évek” címmel, melynek eléneklésével búcsúztak az énekkaros nyolcadikos leányok. Vida Bettina a nyolcadik osztályosok nevében búcsúzott és mondott köszönetet az iskola pedagógusainak és a szülőknek.

Az iskolazászló átadását követően a nyolcadikos fiúk által összeállított videofilmet vetítették le, melyben a ballagók nyolc tanévének vidám csoportképeit láthattuk, a kísérő zenék a búcsúzás hangulatát tükrözték.

A vetítés után Fodor Gyuláné igazgató asszony következett, aki a meghatottságtól nagyon nehezen tudott megszólalni. „Elbocsátó szép üzenetét” így kezdte: „Ma még az öröm és szorongás vegyes érzéseivel álltok itt, de néhány év múlva már csak emlék marad mindaz, ami nyolc év alatt itt történt veletek. Azt kaptátok-e, amit vártatok? Megérte-e ebbe az iskolába járni? Ezekre a kérdésekre most még csak részben tudjátok vagy sejtitek a választ. Próbáltunk egy olyan egyszerű, de örök érvényű értékrendet tudatosítani bennetek, amely elválasztja egymástól a jót és a rosszat. Reméljük, mindez elegendő ahhoz, hogy az új iskolában a kezdeti nehézségekkel megbirkózzatok. Emlékeitek között mindig legyen hely a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola részére. A ballagás az első olyan életforduló, ami után más közösségbe kerülsz. Remélem, hogy az itt töltött idő alatt sikerült a jellemed alapjait úgy alakítani, hogy erős egyéniséggé válva ne sodródj a tömeggel. Legyél büszke, hogy tartást kaptál, és tudod, hogy életed minden pillanatában élvezed a Gondviselés kegyelmét. Legyetek erősek, kemények, következetesek a lényegben, de szeretetteljesek a módban. Az ember nem azáltal értékes, amit birtokol, amije van, hanem azáltal, aki ő maga.” Köszönetet mondott a szülőknek, hogy a katolikus intézménybe íratták gyermekeiket, megbíztak az iskola pedagógusaiban, és elfogadták a tőlük kapott útmutatást, szolgálatot. „Az itt álló gyerekeink méretükben már tényleg nagyok, de nem nőttek fel! Vigyázzunk őrködő szemekkel, mert súlyos felelősségünk van, amivel el kell számolnunk!”

A búcsúbeszéd után egy-egy ajándék átadásával köszönte meg a végzős osztályok szülői munkaközösségi tagjainak a nyolc éven át végzett szorgalmas munkáját. Szintén ajándékkal kedveskedett, és jó egészséget kívánva elköszönt a nyugdíjba vonuló dr. Szabó Kálmánné tanítónőtől.

Az ünnep további részében a jelenlévők plébánosunk, Radó Tamás atya vezetésével imádságokkal, énekekkel dicsőítették az Istent, és adtak hálát a kapott kegyelmekért. Káplánunk, Mogyorósi Márk atya szentségi áldásban részesítette az ünnepen résztvevőket. Az iskolai kórus előadásában az alkalomhoz illő dalok csendültek fel Kapuiné Titz Ildikó tanárnő szintetizátoros hangszerkíséretével. Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.

A ballagás ünnepi műsorának színvonalas összeállításáért, a szereplők betanításáért csak a köszönet hangján lehet szólni, megérdemlik a tanárnők, hogy nevüket felsoroljuk: Bognárné Hegymegi Ildikó, Horváth Mónika, Kapuiné Titz Ildikó, Vargyas Imréné, Némethné Tóth Katalin.

Szöveg és fotó: Dukai Miklósné

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron

Ballagás Kapuváron