Visszatértek az ereklyék Balatonalmádiba

2013. június 17. (hétfő) 6:37

Június 9-én visszaérkeztek Győrből a 70. jubileumát ünneplő Szent Imre Plébániáról a balatonalmádi Szent Imre templom Szent Jobb kápolnájába a Magyar Királyi Szent Család ereklyéi, melyek május 30-a óta a Rába-menti, Duna-parti városban „vendégeskedtek”. Az átadás-átvétel ünnepi szertartás keretében történt.

Idén május 30-án az almádi plébániáról ötvenen kísérték busszal Győrbe Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit, ahol a Szent Imre tiszteletére benedikált templomban ünnepi áhítatokkal, jubileumi megemlékezésekkel, hálaadásokkal és könyörgésekkel fordultak a hívek a szent elődökhöz – idéződött fel a szentmise kezdetén, miután ünnepi menetben felvitték a templomba a relikviákat.

Balázs Tamás győri plébánostól és kísérőitől Szabó János plébános, Papp István Sándor káplán és Szakál Balázs egyházközségi vezető vette át az ereklyéket, amelyeket a szentáldozat idejére az oltár mellett helyeztek el egy asztalon, s a szertartás alatt a Vitézi Rend tagjai őrizték.

A szentmisét a vendég atya, Balázs Tamás plébános mutatta be. Szentbeszédében kiemelte többek között, hogy bizonyára a Gondviselés akarta úgy, hogy olyan időben történjék meg az ereklyék látogatása Győrben, amikor a folyók soha nem látott áradása zúdult a városra. Megmentette Győrt az ott lévő Magyar Királyi Szent Család jelenléte, segítette felülkerekedni a veszedelmen a várost. Régi álmuk volt, hogy egyszer szállást vehessen templomukban a Magyar Szent Család, mondta. E mostani tíz napos találkozás az ereklyékkel összeköti immár a lélek hídján az almádi és a győri közösséget, de nemcsak egymással fűzi össze őket, hanem a közös múlttal, őseinkkel, történelmünkkel, magyar szentjeinkkel, akik példát adtak az erényes, becsületes, tiszta életre, mutatott rá. Közösségben és egyéni imádságban fordultak  a Magyar Királyi Szent Családhoz, hogy közbenjárásával segítséget kérjenek az Úrtól az áradásokkal szembeni küzdelemben Győrött és mindenütt az országban, ahol élethalál-küzdelem folyik az otthonok, a családok, az épített környezet megmentéséért. Szent István, Gizella és Szent Imre jelenlétében lelki napokat tartottak templomukban, idézte a plébános. Megemlékeztek arról, mit is adott, mit is üzen az imádkozó Magyar Királyi Szent Család napjaink magyarságához, családjainkhoz. Házaspárok, akik az oltárnál kötötték meg házasságukat, hálát adtak Isten családokat megszentelő kegyelméért. Szent Imrének tisztasága, rátermettsége az uralkodásra arra int minket, hogy merjünk jövőt álmodni és álmainkat imádságos élettel valóra váltani, mutatott rá Balázs Tamás. Boldog Gizella a gyöngédség, a szeretet édesanyja, akinek szerényen visszahúzódó alakja nagyon emlékeztet minket a Szűzanyára, családot hordozó szolgáló, példaadó szeretetére. Szent Istvánon keresztül pedig buzdít, hogy nem vesztek el álmaink, nem veszett el jövőnk: szent királyunk lelkülete jelen van ma is magyar népünkben, államunk vezetésében, ha sokan bagatellizálják is azt hálátlanul. Hiszen, mikor az áradással való küzdelmeinket látja köztársasági elnökünk, felfakad a szó, az imádság ajkán: Isten kezében van az életünk! – emlékeztetett. Mi más volna ez, ha nem Szent István hagyatékából egy szilánk. Van remény, vannak imádkozó magyarok mai közéletünkben is!

Végül Tűz Tamás versét idézte Szent István királyról zárszóként a hívek közösségének. A szertartáson közreműködött a győri Szent Imre Plébánia Scholája Simonné Braun Mária vezetésével, valamint Kruppai Tamás kántor orgonán és Soós Gábor énekkel.

A szertartás után az ereklyéket visszahelyezték otthonukba, a Szent Jobb-kápolnába. E kápolna hasonmása az egykor a Budai Várban, a Zsigmond templomban állott kápolnának, ahol a Szent Jobbot őrizték 1944-ig, s ahonnan menekítették aztán a háborús pusztítás elől nyugatra. 1957-ben e kápolna Lotz Károly tervezte és Róth Miksa építette aranymozaikját Pintér Sándor akkori almádi plébános vezetésével elbontották és beépítették Almádiban a Szent Imre templom mellett létrehívott hasonmás kápolnaépületben, valamint elhelyezték az oltáron a budai kápolnából menekített régi tabernákulumot és a korabeli kegytárgyakat is. A kápolna 2001-ben kapta az első ereklyét, egy fragmentumot Szent István kézcsontjából, majd 2002-ben Szent Imre- s 2007-ben Boldog Gizella-ereklyét is kaptak. Ettől kezdve a kis szentély a Magyar Királyi Szent Család ereklyéinek őrzője, zarándokhelye lett.

Toldi Éva
Forrás: http://veszpremiersekseg.hu