Falumisszió Mocsán

2018. október 13. (szombat)

helyszín: Mocsa

kezdés: 16 óra

Falumisszió – Mocsán
2016 óta most harmadik alkalommal szerveződik imádságos zarándoklat Mocsán, 2018. október 13 -án – a „Budapesti Városmisszió” mintájára-, amely arra hivatott, hogy a falu útszéli keresztjeit felkeresve imádkozzanak családjaikért, a faluért, a faluhoz kötődő szeretett vendégekért is. Ez  alkalommal imáikba foglalják a Szent Jakab zarándokokat - akik már  10 éve minden évben útba ejtik zarándok útjukon Mocsa falvát -, a Bónum Televíziót  és a Mária Rádiót is, megköszönve szolgálatukat, amellyel hírt adnak erről a fontos, hagyományt teremtő imádságos „körútról”. A falumisszót a „Mindenki Szentmiséje” zárja a Bónum Televízió, a Mária Rádió élő adásában, a résztvevőkhöz küldött Mindenki Szentmiséjének imaszándékával. Erre az ünnepi imádságos együttlétre, és a többi szombat esti szentmisére is szeretettel várja az együtt imádkozókat, engesztelni vágyó kedves testvéreket Horváth István atya, mocsai plébános.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLATRÓL bővebb információ:
„Családjainkért, falunk minden lakójáért, hazánkért!”
Útvonal: Indulás István atya áldásával a templomból. 1. állomás: Templomkerti kereszt; 2. állomás: Szentháromság szobor; 3. állomás: Csillag utcai kereszt; 4. állomás: Sport utcai (Keresztdomb) kereszt; 5. állomás: Öreg temetői kereszt.
Útközben közös rózsafüzér imádsággal és Mária-énekekkel Szűzanya dicsérete és közbenjárásának kérése.
Visszaérkezve a templomhoz, élőképből rózsafüzér kialakítása.

A 18 órai szentmisén – a  Mária Rádió és a Bonum TV élő közvetítésében – hálaadás bemutatása a kapott kegyelmekért. A zarándoklat során tulajdonképpen Mocsa falu jelképes körbeölelése valósul meg a zarándokok imáival és énekeivel.

Szeretettel várja Mocsa falu plébániája a családokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. „Imádkozzunk együtt, egymásért!”

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Forrás: Horváth István atya, Mocsa plébánosa