Lectio divina Tájmel Antal atyával

2018. március 24. (szombat)

helyszín: Győr, Szent Imre-templom

kezdés: 16.30

Tájmel Antal győr-szabadhegyi plébános lectio divinát tart a győri Szent Imre-templomban március 24-én 16 óra 30 perctől. Az elmélkedés témája: „Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.” (Lk 18,9-14)