Püspökök névsora

1 Radla 1001 – ?
2 Modestus 1009 – 1046?
3 Miklós 1049 – 1055?
4 Dezső 1064 – 1087?
5 Hartvik 1088 – 1105
6 György 1105 – 1120
7 Ambrus 1121 – 1133
8 Péter 1134 – 1137
9 Pál 1137 – 1141
10 Zacheus 1142 – 1149
11 Izbég 1150 – 1155
12 Gerázius (Gyárfás) 1156 – 1164
13 András 1165 – 1176
14 Mikud (Micudinus) 1176 – 1187
15 Csák Ugrin 1188 – 1204
16 Péter (Pethle) 1205 – 1217
17 Kozma 1218 – 1222
18 Gergely 1223 – 1241
19 Lendvai Benedek az Osl nemzetségből 1242 – 1244
20 Artolf (Aistulf) 1245 – 1253
21 Omodé a Pok nemzetségből 1254 – 1267
22 Wolfgang (Farkas) a Beicz nemzetségből 1268 – 1269
23 Dénes 1269 – 1289
24 András 1290 – 1294
25 Tengerdi Tivadar 1295 – 1308
26 Kőszegi Miklós 1308 – 1336
27 Kálmán 1337 – 1375
28 de Surdis János 1376
29 Szapolyai Péter 1376 – 1377
30 Vilmos 1378 – 1386
31 Tamás fráter 1386
32. Hédervári János 1386 – 1415
  üresedés: Garai Miklós nádor  
  világi kormányzó 1403 – 1405
  helyettese: Gersei Pető János  
  üresedés: Kanizsai János esztergomi érsek  
  a püspökség kormányzója  
  helyettese: Kanizsai István 1416 – 1417
33. Molnári Kelemen 1417 – 1438
  üresedés: Szécsi Dénes nyitrai püspök  
  kormányzó 1439
34. Benedek (Mihály fia) 1439 – 1444
  üresedés: Frangepán György, Bertalan és  
  Zsigmond világi kormányzók 1444 – 1445
35. Salánki Ágoston 1445 – 1465
36. Monoszlói Csupor Demeter 1466 – 1480
37. Nagylucsei (Dóczy) Orbán 1481 – 1486
38. Erdődi Bakócz Tamás 1486 – 1494
  Snapek Zsigmond világi kormányzó 1494-02-01
39. Szatmári Ferenc 1495 – 1508
40. Felsőszelestei Gosztonyi János 1510 – 1525
41. Paksy Balázs 1525 – 1526
42. Ujlaki Ferenc 1535 – 1554
43. Gregorianci Pál 1554 – 1565
44. Zacharias Delfino 1565 – 1571
45. Liszthy János 1572 – 1577
46. Trakostyáni Draskovich György 1578 – 1587
47. Heresinczy Péter 1587 – 1590
48. Kutassy János 1592 – 1597
49. Hetesi Pethe Márton 1598 – 1605
50. Náprági Demeter 1606 – 1619
51. Lépes Bálint 1619 – 1623
52. Dallos Miklós 1623 – 1630
53. Kissenyei Sennyei István báró 1630 – 1635
54. Trakostyáni Draskovich György 1635 – 1650
55. Szederkényi Püsky János 1651 – 1657
56. Széchényi György 1658 – 1658
57. Kollegrádi Kollonich Lipót gróf 1685 – 1695
58. Keresztély Ágost herceg 1696 – 1725
59. Sinzendorff Fülöp Lajos 1726 – 1732
60. Groll Adolf 1733 – 1743
61. Vásonkői Zichy Ferenc gróf 1743 – 1783
62. Fengler József 1787 – 1802
63. Vilt József 1806 – 1813
64. Schwarzenberg Ernő herceg 1819 – 1821
65. Juranits Antal 1825 – 1837
66. Sztankovits János 1838 – 1848
67. Karner Antal 1850 – 1856
68. Simor János 1857 – 1867
69. Zalka János 1867 – 1901
70. Széchenyi Miklós 1901 – 1911
71. Várady Lipót Árpád 1911 – 1914
72. Fetser Antal 1914 – 1933
73. Breyer István 1933 – 1940
74. Altorjai báró Apor Vilmos 1941 – 1945
75. Papp Kálmán 1946 – 1966
  Bánk József, apostoli kormányzó 1966 – 1968
  Kacziba József, apostoli kormányzó 1968 – 1975
76. Pataky Kornél, apostoli kormányzó 1975 – 1976
  megyéspüspök 1976 – 1991
77. Pápai Lajos
1991 – 2016
78. Veres András 2016 –