Szervezet

Győri Székeskáptalan


I. stallum:

mons. Németh Gyula pápai prelátus, nagyprépost  ()

II. stallum:

mons. Hrotkó Géza pápai prelátus, olvasókanonok ()

III. stallum:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

IV. stallum:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

V. stallum:

Dr. Simon József pápóci prépost

VI. stallum:

Dr. habil. Schmatovich János győrhegyi prépost, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója

VII. stallum:

mons. Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus, székesegyházi főesperes, teológiai tanár, bácsai plébános

VIII. stallum:

mons. Németh László pápai prelátus, soproni főesperes, általános püspöki helynök, kerületi esperes

IX. stallum:

Dr. Lukácsi Zoltán rábaközi főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

X. stallum:

Győri Imre komáromi főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

XI. stallum:

Pados József tatai c. apát, komáromi plébános

XII. stallum:

Nagy József poki c. prépost, ny. plébános

XIII. stallum:

Ács Lajos szili plébános

XIV. stallum:

XV. stallum:

Zilahi Géza tb. kanonok

XVI. stallum:

Szuchentrunk József tb. kanonok, ny. plébános

XVII. stallum:

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

XVIII. stallum:

Finta József tb. kanonok, kerületi esperes, csepregi plébános

XIX. stallum:

Fodróczy László iváni plébános


XX. stallum:

Smudla Tamás püspöki tanácsos, beledi plébános


Karnagy:

Katona Tibor (v)


Soproni Társkáptalan


I. stallum:

Erdész Ferenc prépost-kanonok, ny. plébános


II. stallum:

Bindes Ferenc olvasókanonok, ny. plébános


III. stallum:

Horváth Imre éneklőkanonok, kerületi esperes, soproni plébános


IV. stallum:

Turner Lajos őrkanonok, kerületi esperes, fertőd-süttöri plébános

V. stallum:

Dr. Reisner Ferenc kanonok, hegykői plébános


Püspöki helynökök


Általános püspöki helynök:

mons. Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, soproni főesperes, kerületi esperes


Bírósági helynök:

Dr. Maróti Gábor főiskolai és teológiai tanár, gönyűi plébános ()


Tanácsosok testülete

2020. december 15-ig

Berkes Gyula, c. kanonok, a győri Szent Kamillus-templom plébánosa

Böcskei Győző, a soproni Szent István-templom plébánosa

Kapui Jenő c. kanonok, kerületi esperes, mosoni plébános

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, rábaközi főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Marics István püspöki irodaigazgató, győri plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök, székesegyházi kanonok, soproni főesperes, kerületi esperesEgyházmegyei papi szenátus

2016. május 17-én megszűnt


Hivatalból tagok:
Választott tagok:


Kinevezett tagok:


EPSZ mb. titkára:
Jegyző:Tanácsos plébánosok

2019. december 21-ig

Kapui Jenő pasztorális helynök, mosoni plébános, kerületi esperes

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Püspöki bíróság

2020. november 10-ig


Bírósági helynök és elnök:

Dr. Maróti Gábor teológiai tanár, gönyűi plébános ()


Helyettes bírósági helynök:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános


Kötelékvédő:

Dr. Kovács András (v)

Sándor Gábor teológiai tanár, ménfői plébános

Ügyhallgató:

mons. Hrotkó Géza pápai prelátus, székesegyházi olvasókanonok


Bírák:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

Erdész Ferenc éneklőkanonok, ny. plébános

mons. Hrotkó Géza pápai prelátus, székesegyházi olvasókanonok

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Sándor Gábor teológiai tanár, ménfői plébános


Hivatalvezető, jegyző:

Nagy-Pozsgai Mária (v)


Házassági semmisségi eljárás folyamata (Word dokumentum, 2013. 05. 07.) 


Tanácsok


Gazdasági tanács

2019. október 7-ig

Elnöke a megyéspüspök, helyettese az általános püspöki helynök


Titkára:

Marics István püspöki irodaigazgató, győri plébánosTagok:

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

Dr. Ács István (v)

Tóth Tibor (v)


Szent rendekhez és szolgálatokhoz engedés tanácsa

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 589/97.

2019. szeptember 22-ig

Elnök:

A megyéspüspök

Hivatalból tagok:

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Dr. habil. Martos Levente Balázs főiskolai főtitkár, teológiai tanár, szemináriumi prefektus

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök


Kinevezett tagok:

mons. Németh Gyula pápai prelátus, nagyprépost

valamint a növendék lakóhely szerint illetékes plébánosa, és a növendék pasztorális gyakorlata helyének plébánosa


Horvát pasztorális tanács

2016. szeptember 10-ig


Elnök:

Dr. habil. Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója


Tagok:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, székesegyházi őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

Dumovits István tb. esperes, horvátzsidányi plébános

Klementsits Károly c. kanonok, ny. plébános

 


Bizottságok


Kateketikai bizottság

2019. január 20-ig


Elnök:

Berkes Gyula c. kanonok, a győri Szent Kamillus-templom plébánosa


Tagok:

Böcskei Győző, a soproni Szent István-templom plébánosa

Dr. Reisner Ferenc társaskáptalani kanonok, hegykői plébános

Varga Balázs, a csornai Jézus Szíve-templom plébánosa

Varga György kapuvár-gartai plébános


Ifjúsági bizottság

2019. január 20-ig


Elnök:

Paksa Balázs (v)


Tagok:

Dr. Balázs Tamás teológiai tanár, a győri Szent Imre-templom plébánosa

Németh István peresznyei plébános

Megyeri Ciprián győr-révfalui plébános, egyetemi és szakkollégiumi lelkész

Csámpai Norbert vámosszabadi plébános

Bajkai Csaba kerületi esperes, kisbéri plébános


Hivatás és papi továbbképzési bizottság

2017. szeptember 20-ig


Elnök:

Juhos Imre szemináriumi spirituális, teológiai tanár


Tagok:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Henczel Szabolcs, a soproni Szent György-templom plébánosa, szakkollégiumi igazgató, egyetemi lelkész

Marics István püspöki irodaigazgató, plébános

Bajkai Csaba kerületi esperes, kisbéri plébános

Bros Gergely Béla nagylózsi plébánosEgyházművészeti bizottság

2019. január 20-ig


Elnök:

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök, székesegyházi kanonok, soproni főesperes, kerületi esperes


Tagok:

Németh Attila c. kanonok, sopron-kertvárosi plébános

Németh József c. apát, plébános, a Prohászka-iskola igazgatója

Havassy Bálint teológiai tanár, beledi plébános

Kovács Gergő Vilmos győri székesegyházi segédlelkész