Szervezet

Győri Székeskáptalan

I. stallum:

mons. Németh Gyula pápai prelátus, nagyprépost  ()

III. stallum:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

IV. stallum:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

V. stallum:

Dr. Simon József pápóci prépost

VI. stallum:

Dr. habil. Schmatovich János győrhegyi prépost, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója

VII. stallum:

mons. Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus, székesegyházi főesperes, teológiai tanár, bácsai plébános

VIII. stallum:

mons. Németh László pápai prelátus, soproni főesperes, általános püspöki helynök, kerületi esperes

IX. stallum:

Dr. Lukácsi Zoltán rábaközi főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

X. stallum:

Győri Imre komáromi főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

XI. stallum:

Pados József tatai c. apát, ny. plébános

XII. stallum:

Nagy József poki c. prépost, ny. plébános

XIII. stallum:

Ács Lajos szili plébános

XIV. stallum:

XV. stallum:

Zilahi Géza tb. kanonok

XVI. stallum:

Szuchentrunk József tb. kanonok, ny. plébános

XVII. stallum:

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

XVIII. stallum:

Finta József tb. kanonok, kerületi esperes, csepregi plébános

XIX. stallum:

Fodróczy László iváni plébános

XX. stallum:

Smudla Tamás püspöki tanácsos, beledi plébános


Karnagy:

Katona Tibor (v)


Soproni Társkáptalan

II. stallum:

Bindes Ferenc olvasókanonok, ny. plébános

III. stallum:

Horváth Imre éneklőkanonok, kerületi esperes, soproni plébános

IV. stallum:

Turner Lajos őrkanonok, kerületi esperes, fertőd-süttöri plébános

V. stallum:

Dr. Reisner Ferenc kanonok, hegykői plébános


Püspöki helynökök

Általános püspöki helynök:

mons. Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, soproni főesperes, kerületi esperes

Bírósági helynök:

Dr. Maróti Gábor főiskolai és teológiai tanár, gönyűi plébános ()


Esperesek

Szakály Gyula, Csornai Esperesi Kerület

Bognár István, Győri Esperesi Kerület

Winkler Zsolt, Győr környéki Esperesi Kerület 

Turner Lajos, Kapuvári Esperesi Kerület 

Simonics Péter, Komáromi Esperesi Kerület 

Kapui Jenő, Mosoni Esperesi Kerület

Horváth Imre, Soproni Esperesi Kerület

Ferling György, Sopron környéki Esperesi Kerület

Tanácsosok Testülete

Tagok: 

Bognár István 

Kapui Jenő 

Kótai László 

Németh László 

Dr. Reisner Ferenc 

Turner Lajos 

Egyházmegyei Papi Szenátus 

Tagok:

Ács Lajos

Bajkai Csaba

Bognár István 

Kapui Jenő 

Kótai László 

Dr. Lukácsi Zoltán 

Dr. Maróti Gábor

Németh István 

Németh László 

Dr. Pápai Lajos

Dr. Reisner Ferenc

Turner Lajos

Vlaj Márk 


Tanácsos plébánosok

Kapui Jenő pasztorális helynök, mosoni plébános, kerületi esperes

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Püspöki bíróság

Bírósági helynök és elnök:

Dr. Maróti Gábor teológiai tanár, gönyűi plébános ()

Helyettes bírósági helynök:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános


Kötelékvédő:

Dr. Kovács András (v)

Sándor Gábor ménfői plébános


Bírák:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Sándor Gábor teológiai tanár, ménfői plébános


Hivatalvezető, jegyző:

Dr. Pődör Lea (v)


Házassági semmisségi eljárás folyamata (Word dokumentum, 2013. 05. 07.) 


Tanácsok


Gazdasági tanács

Elnöke a megyéspüspök, helyettese az általános püspöki helynök


Titkára:

Bognár István püspöki irodaigazgató, győri városplébános


Szent rendekhez és szolgálatokhoz engedés tanácsa

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 589/97.

2019. szeptember 22-ig

Elnök:

A megyéspüspök

Hivatalból tagok:

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Bognár István püspöki irodaigazgató, győri városplébános

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Dr. habil. Martos Levente Balázs főiskolai főtitkár, teológiai tanár, szemináriumi prefektus


Valamint a növendék lakóhely szerint illetékes plébánosa, és a növendék pasztorális gyakorlata helyének plébánosa.


Horvát pasztorális tanács

Elnök:

Mogyorósi Márk

Tagok:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, székesegyházi őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

Dumovits István tb. esperes, horvátzsidányi plébános

Klementsits Károly c. kanonok, ny. plébános

Dr. habil. Schmatovich János győrhegyi prépost, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója


 


Bizottságok


Kateketikai bizottság


Elnök:

Dr. Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa


Tagok:

Böcskei Győző, a soproni Szent István-templom plébánosa

Dr. Reisner Ferenc társaskáptalani kanonok, hegykői plébános

Varga Balázs, a csornai Jézus Szíve-templom plébánosa

Varga György kapuvár-gartai plébános


Ifjúsági bizottság

Tagok:

Kaposi Gábor egyetemi lelkész, ifjúsági referens, Győri Esperesi Kerület 

Takács Ferenc, Győr környéki Esperesi Kerület

Gats Mihály, Csornai Esperesi Kerület

Németh István, Kapuvári Esperesi Kerület

Havassy Bálint László, Komáromi Esperesi Kerület

Vlaj Márk, Mosoni Esperesi Kerület

Kovács Gergő Vilmos, Soproni Esperesi Kerület

Mészáros Miklós, Sopron környéki Esperesi Kerület 

Boldvai Márton Bertalan O.Praem.


Hivatás és papi továbbképzési bizottság

Elnök:

Juhos Imre szemináriumi spirituális, teológiai tanár

Tagok:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Henczel Szabolcs, a soproni Szent György-templom plébánosa, szakkollégiumi igazgató, egyetemi lelkész

Marics István, a soproni Árpád-házi Szent Margit-templom plébánosa

Bajkai Csaba kisbéri plébános

Bros Gergely Béla komáromi plébános