Szervezet

Győri Székeskáptalan

I. stallum:

mons. Németh Gyula pápai prelátus, nagyprépost  ()

III. stallum:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

IV. stallum:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

V. stallum:

Dr. Simon József pápóci prépost

VI. stallum:

Dr. habil. Schmatovich János győrhegyi prépost, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója

VII. stallum:

mons. Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus, székesegyházi főesperes, teológiai tanár, bácsai plébános

VIII. stallum:

mons. Németh László pápai prelátus, soproni főesperes, általános püspöki helynök, kerületi esperes

IX. stallum:

Dr. Lukácsi Zoltán rábaközi főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

X. stallum:

Győri Imre komáromi főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

XI. stallum:

Pados József tatai c. apát, ny. plébános

XII. stallum:

Nagy József poki c. prépost, ny. plébános

XIII. stallum:

Ács Lajos szili plébános

XIV. stallum:

XV. stallum:

Zilahi Géza tb. kanonok

XVI. stallum:

Szuchentrunk József tb. kanonok, ny. plébános

XVII. stallum:

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

XVIII. stallum:

Finta József tb. kanonok, kerületi esperes, csepregi plébános

XIX. stallum:

Fodróczy László iváni plébános

XX. stallum:

Smudla Tamás püspöki tanácsos, beledi plébános


Karnagy:

Katona Tibor (v)


Soproni Társkáptalan

II. stallum:

Bindes Ferenc olvasókanonok, ny. plébános

III. stallum:

Horváth Imre éneklőkanonok, kerületi esperes, soproni plébános

IV. stallum:

Turner Lajos őrkanonok, kerületi esperes, fertőd-süttöri plébános

V. stallum:

Dr. Reisner Ferenc kanonok, hegykői plébános


Püspöki helynökök

Általános püspöki helynök:

mons. Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, soproni főesperes, kerületi esperes

Bírósági helynök:

Dr. Maróti Gábor főiskolai és teológiai tanár, gönyűi plébános ()


Tanácsos plébánosok

Kapui Jenő pasztorális helynök, mosoni plébános, kerületi esperes

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Lőrincz Béla tb. kanonok, vitnyédi plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Püspöki bíróság

Bírósági helynök és elnök:

Dr. Maróti Gábor teológiai tanár, gönyűi plébános ()

Helyettes bírósági helynök:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános


Kötelékvédő:

Dr. Kovács András (v)

Sándor Gábor ménfői plébános


Bírák:

Győri Imre székesegyházi kanonok, főesperes, kerületi esperes, győr-gyárvárosi plébános

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Sándor Gábor teológiai tanár, ménfői plébános


Hivatalvezető, jegyző:

Dr. Pődör Lea (v)


Házassági semmisségi eljárás folyamata (Word dokumentum, 2013. 05. 07.) 


Tanácsok


Gazdasági tanács

Elnöke a megyéspüspök, helyettese az általános püspöki helynök


Titkára:

Bognár István püspöki irodaigazgató, győri városplébános


Szent rendekhez és szolgálatokhoz engedés tanácsa

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 589/97.

2019. szeptember 22-ig

Elnök:

A megyéspüspök

Hivatalból tagok:

mons. Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök

Bognár István püspöki irodaigazgató, győri városplébános

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Dr. habil. Martos Levente Balázs főiskolai főtitkár, teológiai tanár, szemináriumi prefektus


Valamint a növendék lakóhely szerint illetékes plébánosa, és a növendék pasztorális gyakorlata helyének plébánosa.


Horvát pasztorális tanács

Elnök:

Mogyorósi Márk

Tagok:

mons. Benkovich Ferenc pápai prelátus, székesegyházi őrkanonok, a győri Szentlélek-templom plébánosa

Dumovits István tb. esperes, horvátzsidányi plébános

Klementsits Károly c. kanonok, ny. plébános

Dr. habil. Schmatovich János győrhegyi prépost, egyetemi magántanár, ny. teológiai tanár, a Német Ispita-templom templomigazgatója


 


Bizottságok


Kateketikai bizottság


Elnök:

Dr. Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa


Tagok:

Böcskei Győző, a soproni Szent István-templom plébánosa

Dr. Reisner Ferenc társaskáptalani kanonok, hegykői plébános

Varga Balázs, a csornai Jézus Szíve-templom plébánosa

Varga György kapuvár-gartai plébános


Ifjúsági bizottság

Elnök: 

Kaposi Gábor egyetemi lelkész, győr-révfalui plébános

Tagok:

Dr. Balázs Tamás, a győri Szent Imre-templom plébánosa

Németh István peresznyei plébános

Megyeri Ciprián téti plébános

Csámpai Norbert vámosszabadi plébános

Bajkai Csaba kerületi esperes, kisbéri plébános


Hivatás és papi továbbképzési bizottság

Elnök:

Juhos Imre szemináriumi spirituális, teológiai tanár

Tagok:

mons. Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, éneklőkanonok, ny. teológiai tanár

Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, főesperes, szemináriumi és főiskolai rektor

Henczel Szabolcs, a soproni Szent György-templom plébánosa, szakkollégiumi igazgató, egyetemi lelkész

Marics István, a soproni Árpád-házi Szent Margit-templom plébánosa

Bajkai Csaba kisbéri plébános

Bros Gergely Béla komáromi plébános