Apor Vilmos-imaév 2015

„A jó pásztor életét adja juhaiért” – 1945-2015

Mindszenty hercegprímás emlékirataiban így emlékezik meg a vértanú győri püspökről: „A jó pásztor életét adja juhaiért.” Az újévi körlevélben meghirdettük az Apor-évet, boldog Apor Vilmos püspök vértanúságának 70 éves évfordulója alkalmából.

Ma felteszik a kérdést: a vértanúság biztosítja-e a keresztény hit igazságát, amikor annyi ember halt meg a legkülönfélébb eszmékért? Erre Hans Urs von Balthasar Aquinói Szent Tamással válaszolja: „A keresztény vértanúság a szeretet tökéletességének legfőbb bizonyítéka.” (Vanyó László: Hans Urs von Balthasar a vértanúságról, Győregyházmegyei Almanach, 1995, 68. l.)

Szent Ágoston szerint: „nem a kihívások tesznek valakit vértanúvá, hanem az ügy. (Martyres non facit poena, sed causa.)” (Vanyó László: im. 56. l.)

A keresztény vértanú nem valaki ellen, nem gyűlöletből, nem világ vagy ember elleni csalódásból adja oda  életét, hanem szeretetből Jézus Krisztusért és felebarátaiért.

Boldog Apor Vilmos vértanúsága (martyr = tanú) elénk állítja szeretetét:

  • Jézus Krisztus és egyháza iránt,
  • a szegények, kicsinyek, kisemmizettek iránt,
  • az üldözöttek iránt, a szociális igazságosságért,
  • egész megtévesztett magyar népünk iránt.

Ezzel a szeretettel bocsátott meg gyilkosainak, ezzel a szeretettel győzte le a háborúk, diktatúrák gyűlöletét. Erre a szeretetből fakadó tanúságtételre van ma is a legnagyobb szükségünk.

Ezért ebben az évben tudatosabban rá figyelünk, imádkozunk szentté avatásáért, megpróbálunk elindulni az általa megmutatott úton. És természetesnek tartjuk, hogy ezen az úton jelen van a kereszt is. „Mert az egyedi keresztény élet, nézzük bárhonnan, élet a kereszt és a feltámadás között .” (Hans Urs von Balthasar: Cordula, 78. l., idézve: Vanyó László: im. 65. l.).

Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú, könyörögj érettünk!

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök

(Megjelent: Hitvallás, 2015. január)

*

Letölthető és szerkeszthető segédanyag az ereklye-vándorút helyi imádságaihoz itt található.