Apor Vilmos-imaév 2015

„A jó pásztor életét adja juhaiért” – 1945-2015

Mindszenty hercegprímás emlékirataiban így emlékezik meg a vértanú győri püspökről: „A jó pásztor életét adja juhaiért.” Az újévi körlevélben meghirdettük az Apor-évet, boldog Apor Vilmos püspök vértanúságának 70 éves évfordulója alkalmából.

Ma felteszik a kérdést: a vértanúság biztosítja-e a keresztény hit igazságát, amikor annyi ember halt meg a legkülönfélébb eszmékért? Erre Hans Urs von Balthasar Aquinói Szent Tamással válaszolja: „A keresztény vértanúság a szeretet tökéletességének legfőbb bizonyítéka.” (Vanyó László: Hans Urs von Balthasar a vértanúságról, Győregyházmegyei Almanach, 1995, 68. l.)

Szent Ágoston szerint: „nem a kihívások tesznek valakit vértanúvá, hanem az ügy. (Martyres non facit poena, sed causa.)” (Vanyó László: im. 56. l.)

A keresztény vértanú nem valaki ellen, nem gyűlöletből, nem világ vagy ember elleni csalódásból adja oda  életét, hanem szeretetből Jézus Krisztusért és felebarátaiért.

Boldog Apor Vilmos vértanúsága (martyr = tanú) elénk állítja szeretetét:

  • Jézus Krisztus és egyháza iránt,
  • a szegények, kicsinyek, kisemmizettek iránt,
  • az üldözöttek iránt, a szociális igazságosságért,
  • egész megtévesztett magyar népünk iránt.

Ezzel a szeretettel bocsátott meg gyilkosainak, ezzel a szeretettel győzte le a háborúk, diktatúrák gyűlöletét. Erre a szeretetből fakadó tanúságtételre van ma is a legnagyobb szükségünk.

Ezért ebben az évben tudatosabban rá figyelünk, imádkozunk szentté avatásáért, megpróbálunk elindulni az általa megmutatott úton. És természetesnek tartjuk, hogy ezen az úton jelen van a kereszt is. „Mert az egyedi keresztény élet, nézzük bárhonnan, élet a kereszt és a feltámadás között .” (Hans Urs von Balthasar: Cordula, 78. l., idézve: Vanyó László: im. 65. l.).

Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú, könyörögj érettünk!

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök

(Megjelent: Hitvallás, 2015. január)

*

Letölthető és szerkeszthető segédanyag az ereklye-vándorút helyi imádságaihoz itt található.

Baji fiatalok Apor Vilmos nyomában

2016. január 6. (szerda) 11:00

2015. december 19-én, szombaton Győrbe érkeztek a baji fiatalok, hogy Boldog Apor Vilmos nyomában járva a vértanú püspök emlékének szentelt évet lezárják.

Boldog Apor Vilmos püspök és Hans Urs von Balthasar rokoni kapcsolata

2015. december 21. (hétfő) 10:00

Magyaros László ötödéves papnövendéknek Boldog Apor Vilmos püspök és Hans Urs vo Balthasar rokoni kapcsolatáról szóló, önálló levéltári kutatásai alapján írt, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet lapjában megjelent cikkét a továbbiakban közreadjuk.

Kihirdették az Apor Vilmos-pályázat eredményét

2015. december 3. (csütörtök) 11:00

A Győri Hittudományi Főiskola és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös pályázatot hirdetett Boldog Apor Vilmos püspök emlékének ápolására „Miben példakép Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak?” címmel. A díjak átadására november 29-én került sor a Győri Hittudományi Főiskola dísztermében.

Rákóczi-iskolások megemlékezése Apor Vilmos vértanúságáról

2015. november 26. (csütörtök) 10:00

Krisztus Király ünnepével ismét lezárult egy egyházi év, és vele együtt az egyházmegyében meghirdetett Apor Vilmos-imaév is. A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola hetedik osztályos tanulói színvonalas előadással tisztelegtek a vértanú püspök emléke előtt a Jézus Szíve-templomban, melyben megjelenítették önfeláldozásának megható pillanatát. Tanulóink előadásával mindannyian részesei lehettünk egyfajta időutazásnak, melynek felemelő pillanataiban úgy érezhettük, hogy épp együtt félünk az asszonyokkal a pincében; látjuk, amint meglövik a püspököt; imádkozunk életéért. Apor püspöknek nem csak élete, de vértanúsága is örök példa számunkra. Megmutatta nekünk az utat, amely Krisztushoz, az örök Királyhoz vezet.

Az Apor Vilmos-imaév bezárása Győrben

2015. november 24. (kedd) 12:00

November 21-én, szombaton 10 órakor ünnepi szentmise keretében dr. Pápai Lajos megyéspüspök ünnepélyesen bezárta a január 1-jén indult egyházmegyei Apor Vilmos-imaévet. A vértanú győri püspök pappá szentelésének 100., mártírhalálának 70. évfordulója alkalmából meghirdetett imaév során zarándokútra indult az egyházmegyében Apor Vilmos vérereklyéje, imádságra és lelki megújulásra inspirálva a híveket. A szentmise végén a főpásztor, a koncelebráló papság, az asszisztencia és a jelenlévők együtt imádkoztak a vértanú püspök közbenjárásáért. A liturgia során az aznap megtartott egyházmegyei kórustalálkozó résztvevőiből álló összkar vállalt zenei szolgálatot. A szentmise végeztével a bazilika Palestrina-kórusa előadta Charpentier Te Deum című művét, ezután pedig a résztvevő kórusok mutatkoztak be a székesegyházban.

Apor Vilmos-emléktáblát avattak Budapesten

2015. november 18. (szerda) 11:00

Apor Vilmos-emléktáblát avattak november 15-én Budapesten, a felső-vízivárosi Szent Anna-templomban. Az emléktáblát dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök áldotta meg szentmise keretében. Pápai Lajos a száz évvel ezelőtt pappá szentelt, hetven évvel ezelőtt mártírhalált halt elődjét méltatva hangsúlyozta: vértanúvá nem magától lesz az ember, a vértanúság Isten ajándéka.

Apor Vilmos boldoggá avatására emlékeztek Győrben

2015. november 10. (kedd) 12:00

November 9-én, 18 órai kezdettel dr. Pápai Lajos ünnepi szentmisét mutatott be Apor Vilmos vértanú győri püspök boldoggá avatásának évfordulója alkalmából a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartáson a főpásztorral együtt misézett Németh László általános püspöki helynök, dr. Lukácsi Zoltán szemináriumi rektor, Juhos Imre szemináriumi spirituális, Boros Károly nyékvárkonyi plébános, Zsebedics József aranymisés győr-szigeti plébános, Németh István peresznyei plébános, valamint Marics István városplébános és Kovács Gergő Vilmos káplán. A liturgia végén a papság és az asszisztencia megkoszorúzta Boldog Apor Vilmos sírját, és a jelenlévőkkel együtt imádkozott a vértanú püspök szentté avatásáért.

Színdarabbal emlékeznek Apor Vilmosra Budán

2015. november 9. (hétfő) 10:00

Színdarabbal tiszteleg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Latinovits Diákszínpada Boldog Apor Vilmos vértanú püspök előtt november 9-én este. A Latinovits Diákszínpad Boldog Apor Vilmos pappá szentelésének (1915. augusztus 24.) századik évfordulója alkalmából mutatja be Ungváry Zsolt számukra írt Áldozat című egyfelvonásos drámáját november 9-én, hétfőn 19 órakor, a vértanú püspök római boldoggá avatásának évfordulóján. A főpásztort, aki hetven éve adta életét a hozzá menekülőkért, száz éve szentelték pappá, hogy elinduljon Krisztus nyomában – Hans Urs von Balthasar kifejezésével: „saját teodrámája felé.” Az előadás kezdeményezője Károly Róbert zeneszerző, az Apor Vilmos Emlékbizottság tagja, az Apor Vilmos Főiskola volt tanszékvezető tanára. A bemutató helyszíne: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Latinovits Diákszínpad Békefi színházterme (1114 Budapest, Villányi út 27.) Az előadásra szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.