A Szűzanya ma is könnyezik miattunk – Fazakas Zoltán Márton premontrei apát mutatott be szentmisét a búcsú harmadik napján

hétfő 8:00

A Könnyező Szűzanya búcsújának harmadik napján, nagyböjt ötödik vasárnapján, március 18-án ünnepi szentmisét mutatott be Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai apát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise elején Veres András győri megyéspüspök külön köszöntötte a Sopronkövesdről érkezett gyalogos zarándokokat. 

Győri kispapok zarándokoltak Észak-Burgenlandba

ma 9:00

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, professzor, teológiai tanár vezetésével a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, tanárai és növendékei Észak-Burgenlandba zarándokoltak.

A győri Könnyező Szűzanya-búcsú második napja

ma 8:00

Március 17-én a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik zarándokoltak el a Káptalandombra, hogy kifejezzék tiszteletüket a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt. A nap papi rekollekcióval kezdődött Varga László kaposvári megyéspüspök vezetésével. A rekollekcióval egy időben Veres András győri megyéspüspök a paptestvérek szüleivel találkozott. A délelőtti szentmisére hívek sokasága töltötte meg a Székesegyházat. Az oltár körül állt Varga László főcelebráns mellett Veres András győri megyéspüspök és Pápai Lajos nyugalmazott püspök, Németh László általános püspöki helynök és Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. 

A szeretet szolgálatában – Nyílt napot szervez a Győri Egyházmegyei Karitász

hétfő 9:00

Egyházmegyei segélyszervezetünk, a Győri Egyházmegyei Karitász március 20-ra, a szociális munka világnapjára nyílt napot hirdet. A győri Apor Vilmos Ház (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.) munkatársai a 9-től 12 óráig tartó nyílt nap során bemutatják az intézmény működését, feladatait és lehetőségeit, valamint megosztják a tettekben megnyilvánuló, szolgáló szeretettel kapcsolatos élményeiket. A látogatók emellett fogyatékkal élőkkel kapcsolatos érzékenyítő előadást hallgathatnak meg az egyik érintett munkatárs, Borsodi Erzsébet előadásában. A Karitász ezen a napon szeretettel várja önkénteseit, az Egyházmegye plébániai közösségeit, hittancsoportjait, katolikus iskoláink diákjait és minden kedves érdeklődőt. Legyen Ön is a szolgáló szeretet apostola!

Gyermeknevelésről szóló kerekasztal-beszélgetést tartottak Mosonmagyaróváron

hétfő 6:00

Február 1-jén a mosonmagyaróvári Óvárosi Kávéház és Étterem adott otthont annak a Családok Éve alkalmából, az Óvárosi esték programsorozat keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek központi témája a gyermekvállallás és a gyermeknevelés volt. Az eseményen részt vett Kapui Jenő mosoni plébános, Cselovszki Katalin óvónő, fejlesztő pedagógus, valamint Stencinger Noémi, a helyi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője. A résztvevők kiemelték, a gyermekek családon belüli és társadalmi helyzetével, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos problémáknak kétségtelen, hogy globális okai is vannak, és a helyzetet jelentős mértékben befolyásolja a folyamatosan alakuló társadalom, az anomáliák azonban leginkább a korábbi többgenerációs családmodell felbomlásával, a családon belüli szerepek módosulásával, az értékrendek markáns megváltozásával állnak összefüggésben.

Kulturális programokkal kezdődött a győri Könnyező Szűzanya búcsúja

vasárnap 8:00

A győri Könnyező Szűzanya búcsúja március 16-án, pénteken kezdődött a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Köszöntőt mondott és koszorút helyezett el a Könnyező Szűzanya kegyképét a Székesegyháznak örökül hagyó Walter Lynch püspök emléktáblájánál Veres András győri megyéspüspök, Pat Kelly budapesti ír nagykövet és Somogyi Tivadar győri alpolgármester. 

Eucharisztikus hét Sopronban

2018. március 16. (péntek) 9:00

Március 18-án, vasárnap 10 órakor ünnepi szentmisével és szentségkitétellel kezdődik a Szent István-templomban a soproni plébániák közös eucharisztikus hete, amelyet hagyományosan Szent József ünnepének hetében tartanak. Nagy öröm, hogy a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Sopron plébániái egy közösséget alkotnak az Oltáriszentség előtt. A plébániai és lelkiségi csoportok saját imádságaikkal teszik színessé az eucharisztikus hetet, amely március 25-én, virágvasárnap a Szent Imre-templomban szentségeltétellel zárul. A hét részletes programja a mellékelt plakáton olvasható.

Jézus nem árul zsákbamacskát – Bellovics Gábor SJ szentmisét mutatott be a Fatimai Szűzanya tiszteletére

2018. március 16. (péntek) 8:00

Március 13-án Bellovics Gábor jezsuita szerzetes mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató. Bellovics Gábor atya a szertartás végén újmisés áldásban részesítette a Szűzanya köszöntésére egybegyűlt híveket.