Idén is sokan zarándokoltak a győri Könnyező Szűzanyához

kedd 12:00

Március 21-22-én, kétnapos ünnep keretében róhatták le tiszteletüket a hívek a Könnyező Szűzanya győri kegyképe előtt a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Mint mindig, a hívek búcsúja idén is nagy tömegeket vonzott, az ország minden tájától, valamint a határokon túlról is érkeztek zarándokok.

Napfogyatkozást kémleltek az Apor-iskolások

ma 9:00


Különös és ritka égi jelenséget figyelhettünk meg egy héttel ezelőtt, március 20-án: 1999 óta újból napfogyatkozás tanúi lehettünk Magyarországon. A győri Apor-iskola diákjai, természetesen az óvintézkedések gondos betartása mellett, alaposan megfigyelték a szokatlan égi jelenséget. Ábrahám Csaba tanár úr, az Apor-iskola kollégiumának csillagász szakköréről jól ismert távcsővel és biztonságos kémlelőkkel, valamint érdekes történetekkel készült. A fizika tanárok, kihasználva a sokáig vissza nem térő alkalmat, rendhagyó órarészleteket tartottak. A vizsgálódásba, csodálkozásba bekapcsolódott az iskola apraja-nagyja.

Ferenc pápa üzenete a XXX. ifjúsági világnapra

tegnap 12:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Szentatyánk, Ferenc pápa üzenetét, melyet 2015. március 29-re, a XXX. ifjúsági világnapjának alkalmából írt.

Vendégeink voltak a verbita szerzetesek

tegnap 11:00

A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolába március 13-án az Isteni Ige Társaságának tagjai látogattak el. Ez a világ egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje, melynek létszáma folyamatosan növekszik. A verbita missziós szerzetesek tagjait a hármas szerzetesi fogadalom (tisztaság, szegénység, engedelmesség) fűzi össze, melyben papok és testvérek egyaránt élnek és dolgoznak. A közösségek egyik legnagyobb gazdagsága a nemzetköziség: okféle kultúrából származó szerzetesek élnek együtt a Missziósházakban. A missziós küldetés a Szentháromságnak az emberek felé irányuló párbeszédéből indul ki: ennek örömét élték át az óvodások, és tanulóink a velük való találkozások során. Az érdekes előadások, a közös éneklés, zenélés minden gyermek számára maradandó élmény jelentett.

A Szentlélek-templomban és az Apor-iskolában járt a vértanú püspök ereklyéje

tegnap 10:00

Március 23-án a győri Apor-iskola névadója, a vértanú Boldog Apor Vilmos ereklyéje jelenlétében emlékeztek meg a püspök életéről, munkásságáról. A győri Szentlélek-templomban az alsó tagozatosok drámajátéka és a tanítók megemlékezése tette felejthetetlenné a szentórát, majd a hívek a rózsafüzér-társulat imaórájába kapcsolódhattak bele. Az Apor-keresztutat követően egy nem mindennapi eseménynek lehettek részesei a jelenlévők: szentmisével kezdődő ereklye-zarándokút indult a Szentlélek-templomtól az Apor-iskola felé. A végtelennek látszó zarándoksereg gyertyával a kezében, énekelve, imádkozva érkezett az iskola terén álló Apor-szoborhoz. Itt egy tized rózsafüzér, majd imádság következett, majd felhangzott az újonnan született Apor-himnusz. A Te Deum-ra az iskola kápolnájában került sor, ahol az ereklyét is elhelyezték. Másnap reggel az iskolai szentmisét az előző nap folytatásaként élhette meg az Apor-iskola közössége.

Szentségimádási nap a győri szemináriumban

tegnap 9:00

A hagyományoknak megfelelően március 7-én ünnepelte a győri szeminárium közössége a ház kápolnájának szentségimádási napját. Ez a nap Aquinói Szent Tamás régi egyházi ünnepnapja, aki világszerte a papnevelő intézetek védőszentje. A szentségimádási nap kezdetén a reggeli szentmisét dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya mutatta be, majd egy rövid szertartás keretében kihelyezte imádásra az Oltáriszentséget.

Ünnepélyesen kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését

tegnapelőtt 12:00

Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Kongregáció prefektusa március 23-án Hajdúdorogon ünnepélyesen kihirdette Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését. Március 20-án Ferenc pápa a Magyar Katolikus Egyházon belül a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Szentatya ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia első metropolitájává, a metropólia székhelyévé pedig Debrecent tette meg.

Baji famunkások Szent József-ünnepe

tegnapelőtt 11:00


A baji famunkások sok-sok évre visszanyúló hagyománya, hogy Szent József ünnepét követően az ácsokért és famunkásokért ajánlják fel a vasárnapi szentmisét. A március 22-én megtartott szentmisén az első sorokat a famunkások foglalták el. Öröm volt látni, hogy mennyien tisztelik Szent Józsefet mint szakmájuk védőszentjét.