Nagyboldogasszony ünnepe a győri bencés templomban

ma 12:00

Bíró László tábori püspök, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium öregdiákja mutatott be ünnepi szentmisét a győri bencés templomban augusztus 15-én. Az 1641-ben felszentelt győri Szent Ignác bencés templom két Mária-mellékoltárát a helyi várvédők és katonák adományozták a templomnak. A Katonák Patrónája- és a Magyarok Nagyasszonya-oltár a hazánkban ritka 17. századi „fekete oltárok” értékes példái.

Zárul a Karitász gyerektáborozási programja

ma 11:00

Két hónapja indult el és augusztus 19-én fejeződött be a Katolikus Karitász nyári gyermektáborozási programja, amelynek keretében 5000 gyermek jutott táborozási lehetőséghez. Június közepétől 10 héten alatt több mint 5000 gyermek nyaralt Karitász táborokban országszerte. A gyermekeket teljes ellátással, színes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel, kirándulással és strandolással várták a Karitász önkéntesek.

Szent István király ünnepe Győrben

ma 10:00

Augusztus 20-án püspöki szentmisével emlékeztek meg államalapító Szent István királyunkról a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 10 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András megyéspüspök volt, aki a liturgia elején megáldotta az új kenyeret. A megyésfőpásztorral Erdész Ferenc prépost-kanonok, Mogyorósi Márk titkár és szertartó, valamint Marics István püspöki irodaigazgató, városplébános koncelebrált. A szertartás végén a püspök és az asszisztencia együtt megkoszorúzta Szervátiusz Tibor Boldogasszony-kő című alkotását, majd a székesegyházi plébánia tanácsadó testületének tagjai szétosztották a liturgiában megáldott új kenyeret a jelenlévő hívek között.

Burgenlandi séták passiójáték-előadással

ma 9:00

Az idei év tavaszán szerveződött zarándoklatra nem csak kapuváriak, hanem veszkényiek, öntésiek is jelentkeztek. A meghirdetett burgenlandi utazás kiemelkedő eseménye a szentmargitbányai passiójáték megtekintése volt. Augusztus 13-án, szombaton reggel 8 órakor két, utasokkal tele autóbusz gördült ki a kapuvári Szent Anna-templom elől Sopron irányába.

Szent Rókus-ünnep Győr-Szigetben

tegnap 12:00

A hagyományoknak megfelelően a Szent Rókus-egyházközség és a Győr-Szigetiek Baráti Köre szervezésében szép ünnepségre került sor Szent Rókusnak, az orvosok és a pestitses betegek védőszentjének napján, augusztus 16-án.

A pápa létrehozta a Világiak, Család és Élet Kongregációját

tegnap 11:00

Ferenc pápa Sedula Mater kezdetű motu propriójával augusztus 15-i dátummal új dikasztériumot állított fel, a Világiak, Család és Élet Kongregációját. Az egyház – gondos anyaként – évszázadokon keresztül mindig gondját viselte a világiaknak, a családnak és az életnek, az irgalmas Üdvözítő szeretetét tanúsítva az emberiség iránt. Ezt figyelembe véve a Szentatya a Római Kúria hivatalait a mai kor és az egyetemes egyház igényeinek megfelelően kívánja alakítani. Különösen is a világiakra, a családra és az életre gondolva a pápa támogatást és segítséget kíván nyújtani számukra, hogy az evangélium aktív tanúságtevői és a Megváltó jóságának kifejezői legyenek korunkban.

Regionális ministráns-találkozó Csepregen

tegnap 10:00

Augusztus 9-én ismét megrendezték a regionális ministráns-találkozót Csepregen. Közel 90 ministráns fiú és lány érkezett a Szent Miklós-plébánia meghívására egyházmegyénk közelebbi és távolabbi településeiről. A gyerekeket elkísérték lelkipásztoraik, hitoktatóik, és néhány szülő is velünk tartott.

Templommegáldás Ólmodon

tegnapelőtt 12:00

Augusztus 14-én 10 órakor ünnepi szentmise keretében áldotta meg dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök a külsőleg teljesen, belsőleg pedig részben felújított ólmodi Szent Márton-templomot. A főpásztorral Dumovits István horvátzsidányi plébános koncelebrált, a szabadtéri mise zenei szolgálatát helyi kórusok adták. A szentmise és a templommegáldás után a helyi plébániai tanácsadó testület ünnepi közgyűlést tartott, melynek elején Hergovich Vince polgármester, valamint Mersich Mátyás PTT-alelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a felújítás megvalósulását. Mersich Mátyás kiemelte, hogy a Győri Egyházmegye korábban 5 millió, idén pedig 118 670 forinttal támogatta az egyébként saját forrásból finanszírozott felújítási munkákat. A köszönet apró ajándékok átadásának formájában való kifejezése után helyi és környékbeli horvát nemzetiségű tánc- és énekkarok műsorával, majd szeretetvendégséggel zárult az ünnep.