Megváltásunk szent titka – Főpásztorunk húsvéti üzenete

2014. április 17. (csütörtök) 12:00

Az Egyház az apostolok hívő tanúságtétele alapján vallja: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! S a feltámadás fényében értelmet nyer életünk, feltárul a megváltás titka, Isten szentháromságos életének misztériuma. A húsvéti örömének szavaival mondjuk: „a Te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.”
E gondolatokkal kívánom minden kedves testvéremnek 2014 húsvétján a Feltámadt Krisztus gazdag áldását és örömét.

Új kiadásban a Békés-Dalos Újszövetség

tegnap 12:00

A bibliaolvasók körében régóta fogalommá vált Békés Gellért és Dalos Patrik által fordított Újszövetség tizenkilencedik kiadásával jelentkezett a Bencés Kiadó. A nyelvi frissességének, igényes és praktikus megjelenésének köszönhetően talán a legnépszerűbb katolikus Újszövetség-fordítássá vált kiadvány elsőáldozók, bérmálkozók sokaságát kísérte és kíséri ma is a Szentírással való ismerkedésben.

Városi keresztutat tartottak Mosonmagyaróváron

tegnap 11:00

Április 18-án, nagypénteken a mosoni plébánia, a magyaróvári plébánia és a piarista iskola közös szervezésében először tartottak városi keresztúti ájtatosságot Mosonmagyaróváron, amely 15 órakor a magyaróvári templomból indult és a mosoni templomban fejeződött be. Az egész városon átvezető útvonal 2,5 km hosszú volt. A keresztúton több száz ember vett részt. Az egyes állomásoknál az elmélkedéseket a város lelkipásztorai, Bodó Zoltán magyaróvári és Kapui Jenő mosoni plébános, valamint Vereb Zsolt piarista iskolaigazgató végezték.

További folyik a kapuvári templom és plébánia felújítása

tegnap 10:00

Április 17-én, nagycsütörtökön fejeződtek be a kapuvári Szent Anna-templom és plébánia felújításának szakipari munkálatai.

Nagyböjti keresztút a Szent László Katolikus Szakkollégiumban

tegnap 9:00

A nagyböjti időszak az elcsendesedés, a visszavonulás, az elmélkedés időszaka. Így tett Jézus Krisztus is, amikor 40 napra elvonult a pusztába, majd virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, ahol pár nappal később megkezdődött szenvedése, keresztre feszítették de harmadnapra feltámadt a halottak közül. A nagyhét emlékeztet minket az Úr szenvedésére és kereszthalálra. E szellemben április 15-én a győri Szent László Katolikus Szakkollégium hallgatói megtartották szokásos nagyböjti keresztútjukat a kollégium épületében.

Új szívet adok nektek – felnőtt-keresztelések Húsvét vigíliáján

tegnapelőtt 12:00

Hagyományosan Húsvét vigíliáján részesülnek a katekumenek az Egyház beavató szentségeiben. A tatai kapucinus templomban Krisztus feltámadásának ünnepén tizennyolc felnőtt testvérünk keresztelkedett meg. Imádkozzunk az újonnan megkereszteltekért, hogy tanúságtévő Krisztus-követőként éljék életüket!