Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület

ma 9:00

Hamvazószerdán – idén március 1-jén – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”

Ön dönt adója 1+1 %-áról

ma 12:00

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. Ennek 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa egyházunk társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A második 1% felajánlására három alternatívát is figyelmükbe ajánlunk. Az Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány adószáma: 19111421-2-08. Az Alapítvány célja, hogy szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási és művelődési törekvések megvalósításához anyagi segítséget és támogatást nyújtson. Az Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas Alapítvány adószáma: 19111438-1-08. Az Alapítvány célja, hogy tevékenységével segítse a Győri Egyházmegyei Karitász szociális és karitatív szolgálatát. A Pastores dabo vobis Alapítvány (adószáma: 18536735-1-8) a papnevelés támogatására jött létre.

125 éve született Boldog Apor Vilmos

ma 11:00

1892. február 29-én, 125 éve született Segesváron Boldog Apor Vilmos, Győr vértanú püspöke. A szentéletű elöljárót, a szegények és az üldözöttek istápolóját, a kiváló közéleti szervezőt és a szelíd szavú lelkipásztort már mártírhalála után közvetlenül is bensőséges tisztelet övezte, mely a magyarországi kommunista diktatúra ellenére sem halványult. Kortárs tiszteletének mérföldkövei: a 1997. november 9-iki római boldoggá-avatás, az azóta is rendszeres székesegyházi szentmisék a vértanú püspök szentté-avatásáért, a 2015-ben megrendezett Apor Vilmos-imaév, valamint a vértanú győri püspök nevével fémjelzett imaszövetség idei létrejötte a papi hivatásokért. Az évfordulón összeállítással emlékezünk Boldog Apor Vilmosra, melynek során felidézzük életrajzát, emlékezetét.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

ma 10:00

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Ferenc pápa 2017. nagyböjtjére kiadott üzenetét, melynek mottója: „Az Ige ajándék. A másik ember ajándék.”

Szent László-kori pincerendszer húzódik Pannonhalma alatt

tegnap 12:00

Jelentős, középkori pincerendszert is magában foglaló épületrészeket azonosítottak a közelmúltban Pannonhalmán, ezzel egy évek óta zajló várostörténeti kutatás első mérföldkövéhez érkezett. A Gyümölcsoltó Boldogasszony bencés plébániatemplom telekterülete alatti pincék falazatából vett téglaminták eredete az Árpád-korra tehető. A városmag területén feltárt templombástya pincerészeinek korát a kutatók több mint 900 évesre datálták. A fiókboltozattal bővülő középkori pince a templombástya alatt nyolc méter mélységben húzódik.

Szentségimádás Kapuváron

tegnap 10:00

A farsangi időszak utolsó vasárnapján, február 26-án 14 órai kezdettel a kapuvári Szent Ferenc-templomban az Oltáriszentség magasztalására gyűltek össze a hívek. Az imaóra első részében az Oltáriszentség-rózsafüzért mondták el plébánosunk, Radó Tamás atya vezetésével. A tizedek között az Oltáriszentséget dicsőítő énekek hangzottak el. Az imaóra következő perceiben Bernáth Krisztián káplán atya előimádkozásával a legméltóságosabb Oltáriszentség litániáját imádkozták. Szentségimádás végén elimádkozták az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, melyben kérték a Győrött vérrel könnyezett Szűzanya közbenjárását, papi és szerzetesi hivatásokért.

Szentlélek-ünnep Sopronban

tegnapelőtt 12:00

Február 18-án ünnepelte a katolikus karizmatikus megújulás világszerte megalakulásának 50. évfordulóját. Ehhez csatlakozott a 30 országos helyszín között a soproni Boldog Apor Vilmos Karizmatikus közösség a Szent György-templomban. Először az esti, püspöki szentmisén vettünk részt közösen, és itt adtunk hálát az Egyháznak, a közösségünknek és személyünknek adott kegyelmekért. Ezután az egyetemi kápolnába vonultunk, ahol hálaadással, bűnbánattal, dicsőítéssel és a jövőnkhöz kért új kegyelmekért fordultunk Istenünkhöz.

Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából? – Szabadegyetemi előadás Győrben

tegnapelőtt 11:00

A Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címmel megrendezett Szabadegyeteme február 22-én dr. Balázs Tamás teológiai tanár, plébános előadásával folytatódott. Tamás atya „Hiányozhatnak-e a fiatalok Isten Országából?” című előadása nagyszámú érdeklődőt vonzott a Papnevelő Intézet kápolnájába.