Boldog Apor Vilmos ünnepe a győri székesegyházban

kedd 11:00

Május 23-án, Boldog Apor Vilmos vértanú emléknapján papi lelkigyakorlattal és püspöki szentmisével emlékeztek a vértanú győri püspökre. A 9 órakor a Győri Szemináriumban megtartott papi lelkigyakorlatot dr. Szuromi Szabolcs Anzelm premontrai szerzetes, kanonok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora tartotta, majd a Nagyboldogasszony-székesegyházban 11 órakor kezdődő szentmisén is szólt az egybegyűlt hívekhez.

Megnyílni Isten irgalmára – beszélgetés Bakos Rafael kármelita szerzetessel

ma 10:00

A budapesti Huba utcai kármelita templomban május 28–29-én konferenciával emlékeznek az ötven évvel ezelőtt elhunyt Marton Marcell OCD szerzetes papra. Ebből az alkalomból jelenik meg a róla szóló „Isten irgalmának tanúja” című könyv. Bakos Rafael kármelitát, a kötet szerkesztőjét kérdeztük.

Prohászka-iskolások elsőáldozása

tegnap 12:00

Az idei tanévben május 8-án volt a győri Prohászka-iskola harmadikosainak elsőáldozása; 56 kisdiák készült nagy izgalommal erre a szép napra. A Németh József iskolaigazgató által celebrált szentmise keretében a gyerekek hófehér ruhában, gyertyával a kezükben, tiszta lélekkel tettek ünnepélyes ígéretet arra, hogy jó gyermekei lesznek szüleiknek és a mennyei Atyának.

Zarándokok örömútjárása Dunaszentmiklóson

tegnap 11:00

Május 16-án, pünkösdhétfőn dorogi és esztergomi zarándokokkal ünnepeltük Dunaszentmiklóson az Anyaszentegyház születését. Kiss-Maly László atya és hívei nem először látogatnak községünkbe. Már-már hagyomány, hogy a húsvét és pünkösd közötti időszakban a dunaszentmiklósi örömút stációinál imádkozunk közösen.

Bolygóátvonulást figyeltek a Rákóczi-iskolások

tegnap 10:00

Szerencsésnek mondhatom magam diáktársaim nevében is, mivel izgalmas eseménynek lehettünk tanúi. Május 9-én a csornai Rákóczi-iskola földrajz szakkörének keretében elmentünk a Városháza elé megnézni a Merkúr bolygó Nap előtti átvonulását. Ott magyarázatot kaptunk a jelenségre, emellett sok más érdekességet is meghallgattunk. Többek között azt is megtudtuk, hogy ez rendkívül ritka, mivel százévenként csak 14-15 alkalommal fordul elő. A jelenséget lehetőség volt saját szemünkkel is megfigyelni távcsöveken keresztül. Remélem, máskor is elmegyünk megtekinteni ehhez hasonló eseményt, mert felejthetetlennek bizonyult. Kár, hogy a következő ilyen bolygóátvonulásra csak 2019-ben kerül sor...

Bérmálás a győri székesegyházban

tegnap 9:00

Győr-belvárosi és a győr-szigeti plébániai fiataloknak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét dr. Pápai Lajos püspök, apostoli kormányzó május 22-én, vasárnap a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 10 órakor kezdődő püspöki szentmisén a főpásztorral Simon József kanonok, valamint Marics István püspöki irodaigazgató, városplébános koncelebrált. A szertartás során püspök atya a győr-belvárosi plébániához tartozó Kazinczy-, Révai-, Öveges Kálmán gyakorló- és Radnóti-iskola összesen 36, illetve a győr-szigeti plébánia 5 fiatalját bérmálta meg.

Bérmálás Kapuváron

tegnapelőtt 12:00

A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban május 16-án, pünkösdhétfőn 10 órakor kezdődött a bérmálkozók szentmiséje, melynek főcelebránsa Németh József apát, a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Katolikus Közoktatási Központ igazgatója volt. Koncelebráltak: Radó Tamás házigazda plébános és Bernáth Krisztián káplán.

Egyházközségi családi nap Sopronban

tegnapelőtt 11:00

Május 16-án, pünkösdhétfőn immár ötödik alkalommal szervezte meg a soproni Árpádházi Szent Margit-plébánia a Lővéri Családi Napot. Ez évben a templomi közösség ünnepének különös hangsúlyt adott a Villa sori Nepomuki Szent János-kápolna búcsúnapja, amely éppen az ünnepre esett.