Ökumenikus imahét egyházmegyénkben

péntek 10:00

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sor kerül a Krisztus-hívők egységéért végzett imahétre. A 2017. január 15-22. között megrendezett imahét vezérfonalául szolgáló igéje: „Krisztus szeretete sürget minket.” (vö. 2Kor 5,14-20) Az imahéthez készült füzet előszava a reformáció 500. évfordulóját is megemlítve a következőkre figyelmeztet: „A keresztény világ azonban akkor tud jó úton maradni, ha nem egyszerűen a történelemből akar tanulni, hanem a Biblia üzenete alapján akar tájékozódni. A történelemből ugyan lehet okulni, de a Biblia az az erőforrás és útbaigazítás, amely a jó úton tartja Európa keresztény szellemiségét és kultúráját. Minden autóvezető tudja, hogy milyen fontosak az úton maradáshoz az aszfaltra festett irányító vonalak. Ezeket látva, segítséget kap az utazó ember a megérkezéshez. Imahetünkön a hazafelé tartó úton kap az egyház népe ebben a füzetben olyan igéket, amelyek erőt, biztatást, bátorítást és reményt adnak, hogy Isten vezetésével legyen a hazaérkezésünk.”

Jótékonysági gyűjtés a mosonmagyaróvári piarista iskolában

tegnap 12:00

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Diákbizottsága hagyományteremtés céljával édesség- és csokoládégyűjtést szervezett adventi időszakban a nagykárolyi piarista nővérek gyermekotthonának lakói számára. Külön öröm, hogy a gyűjtéshez iskolánk hédervári tagiskolája is csatlakozott. Az IDB tagok cipős dobozokat díszítettek fel, csomagoltak be. Az osztályokban az osztályfőnökök pedig egy kis filmet játszottak le a nővérek, és a Náluk élő gyermekek mindennapjairól, hogy mindenki láthassa, hogy kiknek a karácsonyát aranyozzák be ajándékaikkal. Legnagyobb örömünkre nagy sikerrel zárult az akciónk. Osztályonként 1-3 doboz édesség, sok-sok táska játék és ajándék gyűlt össze. Köszönjük mindenkinek a szívből jövő segítséget! Az ajándékokat Vereb Zsolt atya juttatta el Nagykárolyba. Reméljük, sok gyermeknek okoztunk örömet.

Karácsony ünnepe Győr-Újvárosban

tegnap 11:00

„Fel nagy örömre, ma született, / aki után a Föld epedett...”, hangzott fel a Megváltó születésének szentmiséjén Gárdonyi Géza író, egykori győr-szigeti tanító által írt ismert és szép ének a győr-újvárosi Urunk színeváltozása-templomban. A szép és lélekemelő szentmisét Zsebedics József plébános mutatta be 2016. december 24-én, szenteste 22 órai kezdettel a szépen megtelt templomban. A szentmisét megtisztelte jelenlétével Kalmár Ákos volt önkormányzati képviselőnk, jelenleg gyárvárosi képviselő. Áldozáskor felhangzott J. S. Bach Air című műve, melyet Bálint Istvánné adott elő hegedűn, orgonán kísért Horváth Csaba főministráns. A szentmise után plébánosunk ünnepélyesen megnyitotta a betlehemi szent jászolt, ahol imáinkban arra kértük a kis Jézust, fogadja el szívünket lakhelyéül.

Pásztorjáték a soproni Szent Imre-templomban

tegnap 10:00

A 2016-os esztendő szentestéjének délutánja sem telhetett el a soproni Szent Imre-templomban pásztorjáték nélkül. A 16 órakor kezdődő előadásban 45 gyerek vett részt. A történet két helyszínen játszódott: a mennyországban és a földön. Ebben még nem lenne semmi szokatlan, csakhogy a földi események napjaink világában zajlanak, és nem 2000 évvel ezelőtt. Így a pásztorjátékokban megszokott szereplők is ennek megfelelően változtak. A szegény pásztorok mint hajléktalanok, a napkeleti bölcsek pedig csillagász, szívsebész és bankár formájában jelentek meg. Maga Szent József is laptopot használt, amikor Betlehemben próbált szállást keresni, de ez ugyanúgy sikertelen, mint 2000 évvel ezelőtt. Mindezzel azt mutatta be a pásztorjáték, hogy a karácsony történetének bizony napjainkban is megvan az a mondanivalója, ami már több, mint 2000 éve aktuális, hogy az Isten maga jött el hozzánk emberekhez, hogy ezzel a legközelebbről tudja megmutatni önmagát és végtelen szeretetét a világnak, és felszólítson minket is arra, ami a legfontosabb: szeressetek!

Fogyatékkal élő fiút segített a győri Karitász

tegnap 9:00

A karácsonyi ünnepek elmúltával megható eseményre került sor a Győri Egyházmegyei Karitász szervezésében. Dobos Roland fogyatékkal élő harkai fiatalember 30 éves születésnapjára dr. Veres András megyéspüspök atya írt köszöntőt a fiú védőszentje, Páduai Szent Antal imafüzetének belső oldalára. Az ajándékot január 13-án, pénteken a Győri Egyházmegyei Karitász munkatársai adták át, nagy örömmel. Megható volt a család fogadtatása, lám, az ünnepek elmúltával, az anyagi források kimerülése esetén lelki táplálékkal is lehet segíteni.

Életüket adták a hazáért – A doni áttörés hőseire emlékeztek Kapuváron

tegnapelőtt 12:00

A korábbi évek hagyománya, hogy januárban megemlékező szentmiséket tartanak a templomokban, megemlékeznek azokról a katonahőseinkről, akik 1943. január 12-én a magyar hazáért adták életüket, ontották vérüket. Kapuváron évek óta hagyományosan a ferences templom ad otthont a megemlékezésnek. A doni hősökért január 14-én, szombaton 16.30-as kezdettel mutatott be szentmisét dr. Szaradits József osli plébános, nyugalmazott tábori lelkész ezredes.

Apor-óvodások családi miséje januárban

tegnapelőtt 11:00

A győri Szentlélek-templomban tartott januári családi mise evangéliumából a győri Apor-óvodások is megtudhatták, hogy Jézus is megkeresztelkedett. A Maci csoport óvónői bábok segítségével mondták el Jézus megkeresztelkedésének történetét: Jézus azt kérte Keresztelő Szent Jánostól, hogy őt is keresztelje meg, mint a többi embert, akik hozzá jöttek. Jézus, az Isten Fia testvérünk lett a keresztségben. Ezután kezdte meg nyilvános működését: tanította az embereket, átadta az Isten üzenetét. Jézus megkeresztelkedése kapcsán Zsuzsa néni a keresztelésről beszélt a gyerekeknek, majd a szereplők kiválasztása után el is játszották azt. Ancsa néni a papírtálcára készített pólyásbabát mutatta fel, és felolvasta a szülőknek is szóló emlékeztetőt: „A keresztségben Isten gyermekei és az Egyház tagjai lettünk!”

Születésnapi előadás a soproni domonkosoknál

tegnapelőtt 10:00

A domonkos rend 800. születésnapján, 2016. december 22-én, dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója A 800 éves domonkos rend Magyarországon címmel előadást tartott soproni domonkos templomban. A történész a kezdetektől napjainkig érdekes és tanulságos módon mutatta be a prédikátor testvérek apostoli tevékenységét Európában és hazánkban. Magával hozta a jubileumi vándorkiállítás anyagát, amely megtekinthető soproni templomunkban, illetve itt.