Egyházmegyénk papi otthona munkatársakat keres

tegnapelőtt 10:00

A Győri Egyházmegyei Papi Otthon munkatársat keres főállásban, teljes munkaidőben az alábbi munkakörökbe: 1. szakképzett ápoló / szociális gondozó, ápoló; 2. takarító. Csatolandó dokumentumok: fényképes önéletrajz, iskolai végzettség(ek) másolata, plébánosi ajánlás, erkölcsi bizonyítvány bemutatása (legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt). Pályázati feltétel a gyakorló katolikus elkötelezettség, egyházilag rendezett családi élet, szociális érzékenység. Benyújtás lehetősége: , levélcím: 9021 Győr, Káptalandomb 26. Beküldési határidő: 2016. augusztus 11.

Győri művész tervezte a Szent Márton-emlékérmét

ma 10:00

A Magyar Nemzeti Bank Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából 10.000 forintos címletű ezüst és 2.000 forintos címletű színesfém emlékérmét bocsátott ki július 9-én, melyek különleges, úgynevezett mikroírással készült biztonsági elemet is tartalmaznak. Mindkét emlékpénz törvényes fizetőeszköz. A 10.000 forint névértékű ezüst emlékpénzt Lebó Ferenc győri szobrász- és éremművész tervezte.

Aranymiséjét ünnepelte Schmatovich János Bezenyén

tegnap 10:00

Schmatovich János székesegyházi prépost kanonok, egyetemi tanár, a győri Német Ispita (Szentháromság) templom igazgatója június 26-án adott hálát 50 éves papi szolgálatáért szülőfaluja, a Győr-Moson-Sopron megyei Bezenye templomában.

Hálaadó szentmise a felújított temetőkápolnában

tegnapelőtt 12:00

A kapuvári Szent Kereszt-temető megszépült kápolnabelsőjének megáldására július 13-án 19 órától hálaadó szentmise keretében került sor. Radó Tamás kapuvári plébános megköszönte a Lieb Családnak és a többi adományozónak a felújításhoz szükséges anyagi forrás biztosítását. Hámori György polgármester szintén köszönetet mondott az elvégzett munkákért és ígéretet tett arra, hogy külsőleg is megszépül a kápolna, melynek munkálatai záros határidőn belül folytatódnak. Plébánosunk a hálaadó szentmisét a temetőben nyugvó összes meghaltért mutatta be.

Ötszörös aranymise Győrben

hétfő 12:00

Különleges szentmisére került sor június 8-án a Győri Szeminárium kápolnájában: Dr. Diós István, Győri Imre, Lőrincz Béla, Mecséri István és dr. Schmatovich János közös szertartás keretében ünnepelte ötven éves papi jubileumát. A 11 órakor kezdődő szentmisén többek között koncelebrált dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Németh László általános püspöki helynök, Simon József kanonok, Erdész Ferenc prépost-kanonok, dr. Lukácsi Zoltán szemináriumi rektor, dr. Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint részt vettek a jubiláns atyák pap és civil ismerősei, szerettei. A szentáldozás alatt felhangzott Harsányi Lajos A levita énekel című verse megzenésítve, ezután a papság Szent II. János Pál pápa egy imájával, majd a Te Deum eléneklésével adott hálát hivatása kegyelmeiért. A szentmise végén az ünnepeltek aranymisés áldásban részesítették a jelenlévőket.

Verbum Dei Ifjúsági Találkozó Győrben

hétfő 10:00

A krakkói Ifjúsági Világtalálkozót megelőzően a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség ráhangolódó előtalálkozót szervezett Győrben július 20. és 24. között. A találkozót a „Boldogok, akik élik és hirdetik az irgalmasságot” mottóval szervezték meg, amelyen többek között Spanyolországból, Portugáliából, Mexikóból, Szingapúrból, Nagy-Britanniából, Tajvanról, Kamerunból, Oroszországból és Olaszországból vesznek részt fiatalok.

Ferenc pápa hét tanácsa a házastársi viták megoldásához

2016. július 22. (péntek) 10:00

Ferenc pápa az „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdításában számos hasznos gyakorlati tanácsot ad a hétköznapi élet boldogabbá tételéhez a házaspároknak. A Szentatya szerint például nagyon jó stratégia, ha a párok kifejezetten foglalkoznak a nehéz, problémás helyzetekkel: amikor a házastársak vitatkoznak, akkor a legtöbb nézeteltérés valójában nem a fontos dolgokat illetően van, gyakran csupán az a viták forrása, amit mondott vagy ahogy mondott valamit az egyik fél. Éppen ezért Ferenc pápa a következő irányelveket adja a házaspárok számára, amelyeket érdemes figyelembe venniük:

Cursillo-találkozó Győrszentivánon

2016. július 21. (csütörtök) 12:00

De colores! – ezzel a szép üdvözlő szóval köszöntötték egymást július 9-én a győrszentiváni cursillista testvérek meghívását elfogadó vendégek. A meghívottak Szombathelyről, Sopronból, Budapestről, Székesfehérvárról és a Fertő-tó környéki községekből érkeztek.