Hamvazószerda a győri székesegyházban

ma 9:00

Február 10-én, hamvazószerdán az idei nagyböjt kezdete alkalmából püspöki misét tartottak 18 órától a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A hamvazkodással egybekötött liturgián dr. Pápai Lajos megyéspüspökkel együtt misézett Németh László kanonok, általános püspöki helynök, Erdész Ferenc prépost-kanonok, dr. Lukácsi Zoltán kanonok, szemináriumi rektor, dr. Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint Marics István püspöki irodaigazgató, győri városplébános és Kovács Gergő Vilmos székesegyházi káplán. A zenei szolgálatot Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével a székesegyház Palestrina-kórusa végezte.

Két és fél milliós adomány a győri Szívkatéterezés Alapítványnak

ma 13:00

A Győri Egyházmegye dr. Pápai Lajos megyéspüspök döntése nyomán idén 2,5 millió forintot adományoz a győri Szívkatéterezés Alapítványnak. Az átadóünnepségre február 11-én 10 órától a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztályán került sor. Dr. Pápai Lajos püspök atya az átadás után elmondta, néhány éve szisztematikus rendben támogatják az egyházmegye területén működő kórházakat, alapítványokat, idén pedig a győri Petz-kórház Kardiológiai Osztályán folyó gyógyító munkát igyekeznek segíteni. Dr. Dézsi Csaba András osztályvezető főorvos kifejtette, az adománynak nemcsak a gesztus, hanem a példaadás ereje miatt is örülnek, az összeget pedig várhatóan egy 10 millió forintba kerülő hordozható ultrahang-készülék vásárlására fordítják.

Ferenc pápa üzenete a Betegek XXIV. Világnapjára

ma 12:00

Bízzuk magunkat az irgalmas Jézusra, ahogy Mária tette: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond” (Jn 2,5)

Kedves Testvérek!

A betegek XXIV. világnapja lehetővé teszi számomra, hogy különösen közel kerüljek hozzátok, kedves beteg embertársaim, valamint azokhoz is, akik ápolnak benneteket.

Miután erről a napról a Szentföldön ünnepélyes keretek között emlékeznek majd meg, ebben az évben azt javaslom, hogy a kánai menyegző evangéliumi történetéről elmélkedjünk (Jn 2,1-11), ahol Jézus az édesanyja közbenjárására vitte végbe első csodáját. A kiválasztott téma: Bízzuk magunkat az irgalmas Jézusra, ahogy Mária tette: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond” (Jn 2,5), jól illeszkedik az Irgalom Rendkívüli Jubileumi Szentéve kereteihez is. A világnap központi, eucharisztikus megünneplésére 2016. február 11-én, a lourdes-i Szűz Mária liturgikus emléknapján kerül sor, éppen Názáretben, ahol „az Ige testté lett, és közöttünk élt” (Jn 1,14). Jézus Názáretben kezdte megváltó küldetését azáltal, hogy Izajás próféta szavait magára vonatkoztatta, amint arról Lukács evangélista tudósít: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4,18-19).

Piarista fenntartású lesz Hédervár iskolája és óvodája

ma 11:00

A Piarista Rend Magyar Tartománya a következő tanévtől, 2016 szeptemberétől fenntartóként átveszi a Szigetköz Általános Iskola és AMI tagiskolájaként, Timaffy László Tagiskola néven működő hédervári általános iskolát és az önkormányzati óvodát. A piaristák e döntésének köszönhetően a korszerű, ámde folyamatos létszámcsökkenéssel küzdő hédervári iskola és az óvoda jövőbeli működése biztosítottá válik a Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola intézményegységeiként.

Pákozdi István Ferenc pápának a nagycsütörtöki lábmosás szertartását módosító rendelkezéséről

ma 10:00

Az idei Húsvéti Szent Három Nap kezdetére Ferenc pápa egy igen kedves ajándékot készített: az utolsó vacsorát megjelenítő ünnepi szentmisében az ún. „Tizenkét apostol” közé már nem csak férfiakat lehet kiválasztani, és az oltár köré ültetni, akik átélik Jézus alázatos, baráti gesztusát, vendégszeretetét, hanem nőket is.

Hamvazószerda a győri székesegyházban

ma 9:00

Február 10-én, hamvazószerdán az idei nagyböjt kezdete alkalmából püspöki misét tartottak 18 órától a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A hamvazkodással egybekötött liturgián dr. Pápai Lajos megyéspüspökkel együtt misézett Németh László kanonok, általános püspöki helynök, Erdész Ferenc prépost-kanonok, dr. Lukácsi Zoltán kanonok, szemináriumi rektor, dr. Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális, valamint Marics István püspöki irodaigazgató, győri városplébános és Kovács Gergő Vilmos székesegyházi káplán. A zenei szolgálatot Katona Tibor kántor-karnagy vezetésével a székesegyház Palestrina-kórusa végezte.

Ökumenikus istentisztelet a győri Szent Imre-templomban

tegnap 12:00

Ökumenikus istentiszteletre telt meg január 19-én délután a győri Szent Imre-templom. Három felekezet nyolc lelkésze vezette a közös imádságot, olvasta fel Isten igéjét. Az igehirdetés alapja János evangéliumából Jézus főpapi imádságának egy részlete volt, Isten igéjét Varga B. Árpád református lelkész hirdette. A gyülekezet közösen énekelte a három felekezet énekkincseiből összeválogatott énekeket, majd az istentiszteletet záró áldások után a Himnuszt.

Adamkovics József vereknyei magyar káplán köszöntése

tegnap 11:00

Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepelte 50. születésnapját Adamkovics József atya, a vereknyei magyar hívek lelkipásztora, nem mellesleg az egyházmegye kateketikai hivatalának igazgatója.