Szent István király ünnepe Győrben

tegnapelőtt 11:00

Ezeréves kereszténységünk és államiságunk ünnepén, augusztus 20-án 10 órakor kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét celebrált dr. Pápai Lajos megyéspüspök a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartáson, melyen Németh Gyula nagyprépost, Simon József székesegyházi kanonok, Juhos Imre szemináriumi spirituális és Marics István városplébános koncelebrált, püspök atya megszentelte az új kenyeret, amiből az ünneplő hívek a liturgia végeztével részesedhettek. A szentmisén a székesegyház Palestrina-kórusa szolgált zenével.

A szomódi katolikus templom felújítása – Sajtóközlemény

tegnapelőtt 12:00

A szomódi katolikus templom gróf Eszterházy Ferenc támogatásával, Fellner Jakab tervei alapján, barokk stílusban, 1775-1778 között épült. 36 méter magas tornya 1832-ben lett hozzáépítve a templomhoz. A templom nagyobb kifestése 1949-ben történt, majd Závori Zoltán által 1992-ben, amikor a művész Szent Jakab apostol életéből vett szekkókkal díszítette a boltozatot.

Aranymisés búcsú Osliban

tegnapelőtt 10:00

Az osli Mosolygó Szűzanya főbúcsú-ünnepét augusztus 17-én, vasárnap tartották. A 10 órakor kezdődött ünnepi szentmisét dr. Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel, aranymisés mutatta be. Az asszisztenciát Both Zoltán III. évfolyamos kispap és Bolla Ádám, a Pázmány-egyetem hallgatója végezte. Koncelebrált: dr. Szaradics József házigazda plébános. A hívek gyóntatásában segítettek: Csóka Gáspár bencés atya és Szabó József nyugalmazott plébános. Kapui Jenő mosoni plébános atya a templomban lévő hívek áldoztatását végezte.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozata

szerda 12:00

Az alábbiakban a MEÖT és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozatát közöljük az iraki és szíriai helyzettel kapcsolatban.

Csallóközbe zarándokoltak a soproni Szent Margit-egyházközség hívei

szerda 10:00

A soproni Szent Margit-plébánia hívei nagyon szeretnek zarándokútra indulni. Vannak hagyományos gyalogzarándoklataink Kópházára, Bánfalvára, Máriacellbe, de minden éven kitűzünk 1-2 távolabbi úticélt is, ahová busszal utazunk. A híres magyarországi kegyhelyek mellett az elmúlt években elsősorban a szomszédos Ausztriába zarándokoltunk. Tavaly jutottunk el először a "kis Róma" címmel emlegetett Nagyszombat városába. Utunk lelki kísérője, de valóságos idegenvezetője Kovács Pál atya, újkéri plébános volt. Mivel a zarándokhíveinket annyira megörvendeztette Pali atya profinak számító kalauzolása, még az elmúlt évben megígértettük vele, hogy idén is kísérőnk lesz útjainkon. Július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim ünnepén zömében nagyszülőkkel indultunk útnak Csallóközbe. Jómagam az út folyamán Csallóközből származó Bognár nagyszüleimért imádkoztam, hiszen nagymértékben nekik köszönhető vallásos neveltetésem.

Ferenc pápa levelet küldött a magyaroknak a nemzeti ünnep alkalmából

kedd 12:00

Ferenc pápa levélben üdvözölte Áder János köztársasági elnököt és Magyarország minden állampolgárát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából – tájékoztatta az MTI-t augusztus 18-án a Köztársasági Elnöki Hivatal. „Szívélyes üdvözletemet küldöm Excellenciádnak és Magyarország minden szeretett állampolgárának abból az örömteli alkalomból, hogy Szent István védnöksége alatt most lesz nemzeti ünnepük. A Mindenható Isten szerető gondviselésébe ajánlva a nemzetet, imádkozom azért, hogy minden magyar továbbra is egy igazságra, igazságosságra és egységre épülő társadalom megteremtését segítse elő” – írta az egyházfő.